info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

5S

5S[1] – kopie.png
Metodika pro eliminaci plýtvání na pracovišti.

5S je program pěti základních principů pro dosažení trvale čistého, přehledného a organizovaného pracoviště. Vychází z pěti japonských slov:

 5S[1].png

Co znamenají kroky 5S?

 • Kroky 1,2 a 3 jsou 3 nástroje/postupy, jak změnit pracoviště
 • Kroky 4 a 5 jsou 2 nástroje, kterými se snažíme udržet a zlepšovat nový stav

Co je cílem zavádění 5S?

 • Zlepšit tok materiálů a informací.
 • Zvýšit produktivitu práce.
 • Zlepšit kvalitu.
 • Zlepšit bezpečnost práce
 • Ochrana životního prostředí.
 • Vytvořit příjemné pracovní prostředí.

Co nám 5S přinese

 • Čistý a organizovaný závod zaujme a pozitivně ovlivní zákazníka.
 • Čištění a udržování pořádku vede k odhalení abnormalit na strojích a nářadí.
 • Odstraněním nadbytečných předmětů eliminujete překážky a zbytečné hledání potřebných nástrojů či materiálů.
 • Program 5S přispívá k lepší podnikové kultuře, ke zvýšení bezpečnosti, produktivity a kvality, Zbavuje lidi apatie k nepořádku, ztrátám a abnormalitám, vtáhne lidi do podnikových změn.

 

1. krok 5S – Seiri = Vytřídit, odstranit nepotřebné:

 • Jasně identifikujte, co je na pracovišti nutné a co je zbytečné (zbytečný materiál, nástroje, zásoby, pohyby a úkony bez přidané hodnoty).
 • Od podlahy ke stropu vytipujte nepotřebné věci, označte je, postupně vyřaďte a sešrotujte.

2. krok 5S – Seiton = Uspořádat (systematizovat):

 • Mějte věci na správném místě, k použití ve správný čas.
 • (mějte pro uložení věcí definované stálé místo, v případě
 • potřeby je tam vždy naleznete a po použití uložíte zpět).
 • Označte pracoviště, stroje, regály.
 • Opravte či obnovte poničené věci.
 • Sestavte plán organizace úklidu.
 • Zaveďte infotabule.

3. krok 5S – Seiso = uklízet, čistit:

 • Denně provádějte úklid, čištění a údržbu zařízení.
 • Věnujte tomu pravidelně nezbytný čas.
 • Udržujte zařízení stále připravená k použití.
 • Odstraňujte prach a nečistoty.
 • Vytřiďte a uložte odpady na pracovišti.
 • Čisté pracoviště napomáhá kvalitě, bezpečnosti práce.

4. krok 5S – Seiketsu = standardizovat:

 • Zaveďte a dodržujte standardy čistoty.
 • Každý tým i jednotlivec odpovídá za svoje pracoviště.
 • Nikdo neuspěje sám, spolupracujte v rámci pracovišť.
 • Nedovolte navrácení věcí do původního stavu.
 • Aktualizujte informace na infotabulích .
 • Zaveďte úklid jako součást prevence úrazů a ochrany zdraví při práci.

5. krok 5S – Shitsuke = vyžadovat disciplínu, audity:

 • Nespoléhejte se na to, že se uklízí až na konci směny.
 • Upozorněte spolupracovníky v případě zanedbání úklidových pravidel a vyžadujme jejich dodržování.
 • Úklidová disciplína se musí všem lidem dostat do krve, udělejme z úklidu zvyk.
 • Dodržujte kulturu prostředí, pak se teprve můžete v práci cítit jako doma.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Vykládá pojmy:

Štíhlý podnikŠtíhlé pracoviště, projektování výrobních buněk a štíhlé logistikyŠtíhlá administrativa – zlepšování a zeštíhlování na nevýrobních procesech

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz