info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

PDCA cyklus

vychozi obrazek clanek
Základní cyklus zlepšování

PDCA.pngJedním z nástrojů, který je možné využít při řešení problémů spojených se zlepšováním kvality, je tzv. Demingův cyklus (na­zývaný též PLAN-DO-CHECK-ACT cyklus / PDCA cyklus). Je to jednoduchá smyčka, která poskytuje ideální techniku pro spojení dosud uvedených nástrojů pro řešení problémů konti­nuálního zlepšování. Skládá se ze čtyř fází:

PLÁNUJ - tato fáze zahrnuje plný výzkum problému, navrže­ní změn vedoucích ke zlepšení, při které je třeba:

 • porozumět, které faktory mají největší vliv na proces
 • předložit organizační postup studia problému
 • založit tým kvalifikovaných pracovníků
 • identifikovat faktory procesu, které mají největší vliv na výstup
 • promyslet plán na studium těchto vlivů 

REALIZUJ - tato fáze zahrnuje testy a implementaci navrho­vaných změn, při které je nutno:

 • provádět skutečný test a sběr dat podle plánu
 • užít měřící techniku a proces, který byl kalibrován a ohod­nocen jako stabilní
 • nedělat žádné nedokumentované změny
 • poznamenat všechny neobvyklé události
 • zaznamenat příslušné výsledky
 • zajistit součásti pro další diagnostiku (pokud je to třeba)

PROVĚŘ - tato fáze představuje studium výsledků. V rámci této fáze:

 • analyzuj data z hlediska stability a schopnosti (capability)
 • kombinuj statistickou analýzu se záznamem ve formuláři a běžným citem pro porozumění výsledkům (identifikace speciálních příčin variability)
 • interpretuj data pomocí parametrů Cm, Cp (capability)

PROVEĎ - jedná se o finální fázi, kdy provádíme na základě analýzy výsledků a hodnocení předcházejícího testu některou z následujících akcí:

 • přijímáme navržené a projednané změny, jestliže jsou vý­sledky akceptovatelné (analýza procesu se však nezastavuje, tzn. že pokračujeme opět fází PLÁNUJ, ve snaze dosáhnout dalšího zlepšení - nové zóny jakosti).
 • jestliže je proces evidentně nestabilní, provedeme korekci příčin a vracíme se do fáze studia a plánování
 • jestliže nedostatky přežívají a je ověřeno, že neexistují žád­né technologické či jiné prohřešky, postupujeme ve dvou al­ternativách:
 1. Revize řešení / návrhu.
 2. Zajištění 100%-ní kontroly (drahé a ne vždy spolehlivé).

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Vykládá pojmy:

Optimalizační projekty snadno a rychle

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz