info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Obrátka

vychozi obrazek clanek
Jeden ze základních ukazatelů efektivnosti systému řízení zásob

Jedním ze základních ukazatelů, které dávají informaci o efektivnosti systému řízení zásob, je obrátka zásob. Je to číselný ukazatel udávající, kolikrát se zásoby během jednoho roku spotřebují a doplní. 

Výpočet obrátky:  Obrátka = roční spotřeba / průměrná spotřeba [krát / rok] 

Roční obrátka (dny) = skutečná hodnota zásob na konci roku (inventura) / (skutečná spotřeba v daném roce x počet pracovních dní) 

V praxi je častěji využívána převrácená hodnota obrátky, vyjádřená v kalendářních dnech, která se označuje jako doba obratu zásob. 

Doba obratu zásob = 365 / obrátka [dny]

Oblast

Obrátka (krát / za rok)

Zpracovatelský průmysl celkem

7,5

Chemický průmysl

8,5

Ocelářský průmysl

7,0

Strojírenství

4,5

Ocelové, plechové a kovové zboží

6,5

Stavebnictví

7,8

Automobilový průmysl

9,9

Elektrotechnika

7,0

Distribuční sklady

12 až 24

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk