info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

NIOSH Lifting Index

vychozi obrazek clanek
Metoda hodnocení fyzického zatížení při cyklické manipulaci s břemeny.

Bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní absence a spotřebovávají téměř 25% nemocenských nákladů. V roce 1981 NIOSH publikoval doporučení pro správné zvedání břemen (doporučená váha břemen, přehled literatury...). V roce 1985 byl index pro zvedání propracovaný a rozšířený pro více typů zvedání břemen. Detailní popis NIOSH Lifting indexu je možné najít v článku: Revised NIOSH Equation for the Design and Evaluation of Manual Lifting Tasks, od Waters, Putz-Anderson, Garg and Fine, 1993.

Metoda NIOSH Lifting indexu je evropským standardem pro hodnocení limitu pro manipulaci s břemeny těžšími než 5 kg po dobu 8 hodin. Vychází ze závislosti hmotnosti manipulovaného břemene a tlaku na meziobratlové ploténky. Limitní hodnoty vztahuje k tlakovým silám, působícím na přechod bederní a křížové páteře (mezi obratlem L5 - S1).  

V roce 1993 Národní institut pracovní bezpečnosti a zdraví (National Institut of Occupational Safety and Health – NIOSH) přepracoval směrnice týkající se problematiky zdvihání břemen. Výsledkem směrnice je doporučený hmotnostní limit RWL. Ten  představuje maximální hmotnost břemene pro minimálně 75% ženské populace a až 99% mužské populace. Určuje se rovněž míra relativního fyzického klidu, tzv. zvedací index LI, který je poměrem mezi zvedanou hmotností a RWL.

 • LI < 1 riziko nehrozí
 • LI ≥ 1 riziko, nutno provést změny

Metoda NIOSH, jež je zaměřená na analýzu zvedacích úkonů, vznikla v roce 1981. Roku 1991 došlo k přepracování a rozšíření postupu metody. Vychází z kombinace epidemiologických, biomechanických, fyziologických a psychologických výzkumů.

Okrajové podmínky:

 • Žádné trhavé zvedání
 • Jsou využity obě ruce, souměrné zvedání
 • Žádné omezení postoje / volnost pohybu
 • Dobré podmínky pro přenos síly (úchopové vlastnosti, boty, podlaha)
 • Příznivé okolní podmínky

Metodu nelze použít v následujících případech:

 • Zvedání / pokládání vsedě nebo v kleku
 • Zvedání / pokládání nestabilních objektů
 • Zvedání / pokládání za současného přenášení, tlačení nebo tažení
 • Zvedání / pokládání pomocí pomůcek (lopata)
 • Zvedání / pokládání s rychlostí větší než 75cm / sec
 • Zvedání / pokládání v nepříznivém prostředí (teplota mimo 19-26°C, relativní vlhkost mimo 35-50%)

 NIOSH.jpg

niosh-vzorec.png

 • LC: hmotnostní konstanta (LC = 23 kg),
 • HM: horizontální multiplikátor (HM = 25/H),
  • H … horizontální vzdálenost od kotníků k těžišti břemene měřená na počátku zvedání (min. 25 cm max. 63 cm),
 • VM: vertikální multiplikátor (VM = 1 – 0,003 · |V -75|),
  • V … vertikální vzdálenost od podlahy k těžišti břemene měřená na počátku zvedání (max. 175 cm),
 • DM: vzdálenostní multiplikátor (DM = 0,82 + 4,5/D),
  • D … vertikální vzdálenost těžiště při zvedání břemene (25 až 175 cm),
 • AM: asymetrický multiplikátor (AM = 1 – 0,0032 · A ),
  • A … úhel natočení od sagitální roviny měřený při zvedání břemene (0° až 135°),
 • CM: multiplikátor spojení (z tabulky),
  • popisuje vazebné podmínky mezi rukama a předmětem,
 • FM: frekvenční multiplikátor (z tabulky),
  • četnost zdvihacích úkonů v rámci jedné minuty (min. 0,2 zdvihy / minutu)

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz