info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Moderátor (průmyslový)

vychozi obrazek clanek
Pracovník, který vede zlepšovatelský tým k efektivnímu dosažení stanovených cílů.

Co je úkolem průmyslového moderátora?

 • pomoc jednotlivcům / skupině lidí k dosažení jejich cílů
 • vytváření podmínek pro dobrou komunikaci a spolupráci
 • podpora nadhledu, starostlivosti a spoluzodpovědnosti za proces
 • odstraňování zádrhelů a překážek při řešení problému
 • zajištění stejných podmínek pro všechny účastníky WS
 • kladení otázek a pozorování
 • sledování situace a nálady v týmu, změna rytmu v případě potřeby
 • nezaujatý přístup
 • poslouchání co bylo a nebylo řečeno

Na co si musí dát moderátor pozor?

 • odpovídat na otázky, vnucovat názor
 • rétorická cvičení (nestát se lektorem), vysvětlování teorie
 • kritika chování jednotlivce nebo skupiny (mimo kázeň)
 • zlehčování problému, pokud se věci stávají nepříjemné
 • odvrácení pozornosti, změna tématu, když dojde ke konfliktu
 • odklánění k vlastním názorům a myšlenkám
 • jednotvárná a monotonií moderace

Desatero dobrého moderátora:

 1. pomáhá ostatním, ne sobě: dobrý moderátor ctí zásadu, že nemusí vyniknout a že je na WS kvůli ostatním, ne naopak. Je vidět a slyšet co nejméně, nápadný je především na začátku a na konci WS anebo v případě, že vznikne nějaký problém. Chová se jako fotbalový rozhodčí.
 2. tlumočí z češtiny do češtiny: ulehčuje porozumění mezi jednotlivými účastníky WS. Ujišťuje se v každém okamžiku, že všichni všemu rozumějí – ptá se, shrnuje, přesvědčuje
 3. je přísně nestranný: vytváří vyrovnané podmínky pro všechny účastníky, dbá na to, aby všichni měli možnost vyjádřit svůj názor, myšlenku atd. Nestrannost moderátora musí být vnímána ostatními účastníky. Toto je předpokladem efektivní práce.
 4. navrhuje pravidla: ve většině případů navrhuje pravidla moderátor za souhlasu účastníků. Před zahájením diskuze (řešení problému) jsou vždy stanoveny nejen pravidla, ale i procesní záležitosti – rozhodování, čas a role jednotlivých účastníků apod.
 5. formuluje cíle: společně s účastníky definuje cíle WS, které jsou pro všechny účastníky přijatelné a jsou schopni se s nimi identifikovat. Cíle by měly korespondovat s očekáváním účastníků. Cíle jsou vizualizovány na viditelném místě a moderátor směřuje všechny zainteresované k těmto cílům.
 6. navrhuje program: moderátor navrhne program, který mohou jednotliví účastníci připomínkovat. Program vždy koresponduje s cílem, zohledňuje časové možnosti, vyspělost skupiny a téma. Je dobré, když je program vizualizován stejně jako cíl WS.
 7. dbá na orientaci: dobrý moderátor se chová jako horský vůdce, který dbá na to, aby každý účastník věděl, kde se v daném okamžiku tým nachází na cestě za splněním svého cíle.
 8. je přizpůsobivý: dobrý moderátor je nedogmatický, flexibilní, dokáže splynout se skupinou, pochopit její potřeby a dynamiku. Dokáže kdykoliv přizpůsobit podmínky tak, aby to vyhovovalo procesu i účastníkům.
 9. nerozhoduje: tento bod úzce koresponduje s nestranností moderátora. Moderátor vždy sleduje pouze proces, nesmí se nechat strhnout k rozhodování, věcnému řešení problému nebo řešení osobních sporů.
 10. myslí na realizaci: pro dobrého moderátora nekončí workshop dohodou, ale dbá na zajištění podmínek pro realizaci dohodnutých opatření. Snaží se, aby se dohodnuté věci realizovaly v praxi.

Vykládá pojmy:

Optimalizační projekty snadno a rychleŠtíhlé pracoviště, projektování výrobních buněk a štíhlé logistiky

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz