info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Make or Buy

vychozi obrazek clanek
Strategie zakázek

Vyrobit nebo nakoupit? V oblasti pořizovací logistiky tato strategie souvisí s rozhodováním pro nákup nebo výrobu určitého výrobku nebo dílu výrobku, který se podílí na kompletaci výrobku v podniku. Při rozhodování je třeba porovnat náklady na nákup a pořízení komponentu s náklady na vlastní výrobu. 

Rozhodovací kritéria: kvalita, know how a investice, výrobní kapacity (plochy, zařízení, personál, atd.), situace na trhu a tedy i prodejní množství, technologie výroby.

Kdy se klade otázka Make or Buy?

 • při založení podniku
 • při snížení kapacit 
 • při prodloužení pronájmu 
 • při zavedení nové výroby, případně reorganizaci výroby 
 • při obnově výrobních prostředků 
 • při změně dodávek, dodavatelů nebo změně situace na trhu (růst poptávky, pokles poptávky, snížení nebo růst nabídky) 
 • při změně množství objemu výroby, cenové struktury dodávek 
 • při změně požadavků odběratelů 

Co může způsobit nesprávné rozhodnutí?

 • nástup konkurenčního podniku a následná ztráta trhu 
 • krach podniku (likvidace podniku) 
 • nevyhnutelná změna sortimentu vyráběných výrobků

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk