info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

MRP II

vychozi obrazek clanek
Manufacturing Resource Planning - Plánování výrobních zdrojů

Tento koncept plánování průmyslových zdrojů resp. plánování zdrojů pro výrobu MRP II je rozšířen o další funkce materiálového hospodářství, plánování denního množství, kontrolní systémy připravenosti materiálu a sledování kritických částí. Tato následující aplikace rozšiřuje systém o některé prvky operativního plánování výroby (např. výpočet dv), plánování nákladů na výrobu apod.). Z pohledu řízení a plánování výroby se jedná o využití principu tlaku (push), tedy systém, kde se vyrábí to, co je naplánováno.

Výhody použití:

  • Propojení chodu výroby s hlavními oblastmi řízení podniku jako celku. Toto rychlé propojení marketingu, finančního řízení a výroby umožňuje aplikaci ryze podnikatelského pohledu na produkci firmy.
  • Jádrem konceptu MRP II je také plánování materiálových požadavků. Činnost systému začíná integrací všech zakázek a celkové poptávky. V dalších fázích se vše postupně upřesňuje a přizpůsobuje důležitým požadavkům a okolnostem.
  • Tento systém částečně umožňuje simulace ve smyslu dopředného řešení problémů.

 MRPII.png

Schéma konceptu MRP II

Paralelně s rozvojem řešení typu MRP II či PPS se začala rozvíjet (po roce 1990) i softwarová podpora úloh finančního řízení, zejména účetnictví. Spojením těchto dvou funkčních linií vznikla řešení označovaná jako ERP.

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz