info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Korelační diagram

vychozi obrazek clanek
Korelační diagram (Correlation diagram)

Korelační diagram používáme tehdy, jestliže chceme analyzovat (zjistit) vzájemnou závislost mezi dvěma proměnnými. Pro se­strojení tohoto diagramu potřebujeme znát údaje párů tzv. závisle i nezávisle proměnných. Nezávislou proměnnou je položka, která má dle našeho názoru nějaký vliv na výslednou kvalitu (kvalita­tivní znak), závisle proměnná je sledovaný kvalitativní znak.

korelační diagram.png

Při získávání takovýchto párů můžeme využít buď:

  • hodnoty zaznamenané při běžném provozu, kdy nezávislou proměnnou nijak neovlivňujeme (neřídíme)
  • hodnoty naměřené při provozním experimentu (hodnoty závis­le proměnné nějakým způsobem ovlivňujeme - regulujeme)

Při sestrojování diagramu potom nejčastěji vynášíme na vodo­rovnou osu nezávisle proměnnou a na horizontální osu diagra­mu hodnoty závisle proměnné.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku7 nových nástrojů řízení kvality

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz