info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Kanban

vychozi obrazek clanek
Tahový systém řízení výroby

Kanban znamená v japonštině karta, štítek nebo lístek. Základní myšlenka systému Kanban je založena na aplikaci zásad organizace činností amerických supermarketů ve výrobě:

 • zákazník si z regálu vezme požadované zboží
 • u pokladny jsou ze zboží sejmuty dopravní karty a položeny do skříňky (pošta kanban)
 • dopravní karty jsou poslány do skladu
 • poté, co je ze skladu odebráno zboží potřebné pro naplnění re­gálů, jsou dopravní karty vyměněny za karty výrobní, které se nacházely na zboží
 • výrobní karty jsou shromažďovány ve schránce (jiná pošta kanban)
 • zboží je nyní dovezeno do supermarketu a s dopravními kartami postaveno do regálů
 • výrobní karty jsou dodány zpět do továrny, kde se nyní vyrobí přesně množství stanovené pomocí výrobních karet
 • když je výroba ukončena, jsou na nově vyrobeném zboží umís­těny výrobní karty
 • zboží je dáno do skladu, cyklus se uzavře

Snahou tohoto systému řízení je co nejdokonalejší přizpůsobení se (harmonizace) průběhu výroby materiálovým tokem. Hlavním cílem systému Kanban je na každém stupni výroby podporovat "výrobu na objednávku", která umožňuje bez větších investic redukovat zásoby a zlepšuje přesnost plnění termínů. Aby to bylo možné dosáhnout, musí se už při návrhu výrobní dispozice vyvážit výrobní kapacity (tvorba rodin příbuzných výrobků, zajištění pravidelného odběru a tím i výroby, použití principů skupinové technologie apod.) S vyvažováním výroby se musí začínat ve finální montáži.

Kanban znamená také vrácení funkce řízení zpět do dílny, kde lze přímo na místě přizpůsobit přísun materiálů a zpracování výrobních úkolů okamžitým požadavkům. Obejde se tak bez těžkopádného centrálního plánování a řízení, vyrábí a dopravuje se jen to, co je požadováno. Zákazníkem je každý následující proces (NOAC - Next Operation As Customer). V systému Kanban je celé řízení výroby podřízené finální montáži, která přímo reaguje na požadavky zákazníků.

Systém Kanban je nejvhodnější implementovat pro opakovanou výrobu stejných součástek s velkou mírou v odbytu. Pokud není splněn tento předpoklad, je třeba systém Kanban vybavit speciálním plánovacím systémem (určení kapacity regulačních okruhů a jejich toleranční rozsahy apod.).

Předpoklady zavedení Kanban systému:

 • vyškolený, ale hlavně motivovaný personál
 • vysoký stupeň opakování výroby, bez velkých výkyvů v poptávce
 • vzájemně harmonizované kapacity
 • rychlé postupy přetypování zařízení
 • připravenost personálu v případě zvýšeného poptávky dělat přesčasy (částečná pružnost kapacit)
 • rychlé odstranění poruch by měli zvládnout dobře vyškolení operátoři zařízení
 • výkonná kontrola kvality přímo na pracovišti
 • připravenost managementu na všech úrovních delegovat pravomoci
 • správně navržený layout dílny, s tendencí k linkovému uspořádání (plynulé toky)

Základní pravidla pro fungování Kanban systému:

 1. Personál následujícího procesu je povinen odebrat dílce z předcházejícího procesu, tak jak to předepisuje příslušná Kanban karta (množství, typ...).
 2. Výrobní personál může vyrábět jen to, co mu povoluje výrobní Kanban karta.
 3. Pokud na pracovišti nejsou k dispozici žádné Kanban karty, nesmí být realizována žádná činnost (doprava, výroba).
 4. Kanban karty jsou vždy přepravovány společné s paletami a dílci (kromě jejich návratu).
 5. Výrobní personál odpovídá za to, že jen výrobky se stoprocentní kvalitou budou vloženy do palet pro následující proces. Pokud se vyskytne chyba, následuje stop celého procesu a odstranění chyby tak, aby se nemohla opakovat.
 6. Inicializační počet Kanban karet musí být postupně redukován, provázanost procesů se musí zvyšovat, snížení zásob odkrývá problémy a umožňuje tak jejich eliminaci.

Tento princip umožňuje s pomocí počtu přítomných karet Kanban v systému kontrolovat a řídit rozpracovanost výroby a tedy i výšku zásob v rozpracování výrobě a velikost průběžné doby.

V systému Kanban je po odebrání kompletní výrobní dávky odeslána z odběrového místa dodavateli (předřazené pracoviště) karta Kanban, která má funkci objednávky na dodávku nové výrobní dávky nebo materiálu či polotovarů. Kanban karty slouží zároveň pro signalizaci stavu zásob a rozpracovanosti výroby.

Nejdůležitější prvky tohoto systému jsou:

 • vytvoření svázaných samořídících regulačních okruhů mezi výrobními a spotřebními oblastmi
 • implementace tahového principu pro následující spotřební stupeň
 • pružné nasazování personálu a provozních prostředků
 • přenos krátkodobého řízení na výrobní pracovníky pomocí speciálního nosiče informací - karty Kanban

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz