info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Jidoka

vychozi obrazek clanek

Autonomnost pracoviště.

Pod označením jidoka nalezneme koncept, který se zabývá autonomností pracovišť. Vychází z faktu, že sledování chodu obsluhou stroje nezvyšuje hodnotu výrobku, ale zvyšuje náklady a snižuje produktivitu. Principiálně je jidoka založena na tom, že stroje jsou vybaveny takovými funkcemi, které umožní, že obsluha nemusí kontrolo­vat pasivně chod stroje. Těmito funkcemi se rozumí to, že je stroj schopen sám zastavit svůj chod při výskytu problému a dát signál obsluze, který je pro ni jakýmsi startovním výstřelem pro řešení daného problému. Pod označení jidoka tedy zahrnujeme opatření, kterými činíme stroj schopný rozhodovat o průběhu operace. Mezi technická řešení, která se velmi často využívají, patří např. instalace dotykových spínačů pro rozpoznání chybě­jícího materiálu, počítadla pro odpočítávání dávek apod.

jidoka.png

Postup zvyšování autonomnosti pracovišť

  1. Sestavení týmu
  2. Analýza přímo na pracovišti – abnormality, průběh procesu, zásahy obsluhy
  3. Zakreslení pracoviště, fotografie, video
  4. Odměření časů práce – práce stroje, práce člověka, složky procesního času
  5. Popsání výskytu abnormalit, jejich příčiny a úlohy člověka při jejich odstraňování
  6. Hledání řešení, jak identifikovat abnormalitu v místě jejího výskytu
  7. Hledání způsobu, jak signalizovat abnormalitu
  8. Katalog opatření pro zvýšení autonomnosti pracoviště
  9. Zavedení navržených opatření a ověření jejich účinnosti
  10. Standardizace nové pracovní metody

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz