info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Hoshin Kanri

vychozi obrazek clanek
Znamená management a řízení směrování podniku.

Hoshin kanri japonsky znamená řízení firmy podle vizí a cílů. Hoshin znamená řízení, kanri pak kontrolu. Jinak řečeno jedná se o to, že musíme zapojit do řízení procesů všechny týmy, aby strategické úkoly firmy byly řešeny zaměstnanci firmy.

Hoshin kanri je systém, který se orientuje na naplňování jed­notlivých vizí. Dává nám odpověď na klíčové otázky vyplýva­jící z vizí, např.:

  • Kde chceme být v budoucnosti?
  • Jak toho chceme dosáhnout?
  • Kdy chceme dosáhnout cílů?
  • Kdo se bude podílet na dosažení cílů?

Hoshin.png

Hoshin kanri tedy systematicky rozvíjí otázky co, kdo, kdy a jak s celou týmovou společností. Jinými slovy hoshin kanri nám umožňuje rozložit strategické cíle v efektivní program fir­my a gemba workshop je pak realizačním nástrojem, kterým tento program zajišťujeme.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz