info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Heijunka

vychozi obrazek clanek

Metoda pro rozvrhování výrobkového množství a výrobkového mixu v definovaném časovém úseku výroby.

V tomto systému nevyrábíme přesně podle toku objednávek od zákazníka. Heijunka vychází ze stanovení intervalu (pitch - rozteč) mezi jednotlivými termíny, ve kterých budou expedovány dané výrobky. V daném intervalu se snažíme definovat takový mix výrobků, abychom uspokojili požadavky zákazníka. V systému postaveném na skutečných požadavcích zákazníka vyrábíme například produkty A, B a C ve výrobkovém mixu, který je daný pořadím přicházejících objednávek (např. A, A, C, B, A, B, C, B, C, B, A, A, C apod.). To způsobuje nerovnoměrné rozvrhování ve výrobě. Máme-li v pondělí 2x více objednávek než v úterý, budeme v pondělí vyrábět i během přesčasů (a taktéž platit pra­covníky), zatímco v úterý pošleme pracovníky domů. Je to plýtvání.

heijunka 1.png

Heijunka definuje společný násobek taktů jednotlivých typů výrobků. Heijunka pracuje podobně jako vlak, který odjíždí z nádraží podle jízdního řádu (v přesně definovaných intervalech) a všechny výrobky (cestující) musí být v daném čase připraveny, jinak jim vlak ujede. Heijunka kombinuje metody rozvrhování s vizuální tabulí, na které jsou s pomocí kanban karet nebo průvodek definovány jednotlivé sekvence. Tabu­le má sloupce na kanban karty pro každý interval a řádky pro každý typ výrobku.

heijunka 2.png

Kanban karty jsou ukládány zleva doprava v každém intervalu. V tomto systému kanban signalizuje kromě množství, které má být vyrobeno, také jak dlouho bude tato výroba trvat (založeno na čase taktu). Kanban karty jsou umístěny ve schránkách v požadovaném sekvenčním mixu podle typu výrobku. Operátor v každém časovém intervalu vybere pří­slušnou kartu a odnese ji na proces udávající krok.

Jak na to?

  1. Definovat současný výrobkový mix na daných procesech (celkové množství objednávek)
    • Sortiment, množství, cyklové časy, časy přetypování při všech kombinacích výrobků
    • Způsob plánování a řízení výroby (centralizovaný, decentralizovaný)
  2. Definovat matici výrobkový mix / množství (např.: 1 dávka = 1 kanban karta v tabuli) => struktura vytěžovací tabule (heijunka)
  3. Definovat algoritmus rozvrhu výroby, s ohledem na časy přetypování a cyklové časy
  4. Navrhnout způsob řízení výroby na daných procesech (např. vizuálně fixem na tabuli, kanban karty...)
  5. Pilotní spuštění řízení výroby prostřednictvím vytěžovací tabule (současně běží původní způsob řízení výroby)
  6. Řízení výroby přímo na dílně (vytěžovací tabule = skutečný obraz o výrobě)

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz