info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Frekvenční tabulka

vychozi obrazek clanek

Frekvenční tabulka

Datová tabulka je systematickým nástrojem pro sběr a prezen­taci zjištěných údajů. Ve většině případů jsou datové tabulky určité formuláře navržené pro dané účely a specifická data.

Frekvenční tabulka.png

Tyto tabulky jsou často používány v tom případě, kdy jsou da­ta získávána automatizovanou cestou. Poskytují efektivní a ekonomický přístup ke sběru dat, jejich organizaci pro ná­slednou analýzu a prezentaci ve formě předběžného přehledu.

V případě, kdy nejsou k dispozici prostředky pro automatizo­vaný sběr dat, dostávají datové tabulky formu kontrolních lis­tů. Tyto listy jsou většinou navrhovány tak, aby zjednodušova­ly záznam dat, byly jednoduché k pochopení a tak se staly ná­strojem pro úspěšný sběr dat.

Pro efektivní využití datových tabulek musí průmyslový inže­nýr provést několik následujících úvah:

  • Účel: Určit, proč sbíráme předmětné údaje a jaký druh ana­lýzy resp. analytických metod použijeme.
  • Druh údajů: Identifikovat, jaký typ údajů je potřebný pro zamýšlenou analýzu.
  • Zdroj: Určit, zdali požadované údaje jsou momentálně do­stupné, z jakého zdroje a na jakém médiu.
  • Sběr dat: Identifikovat kde, kdy, a jak budou data sbírána i kdo tento sběr provede. Jasně definovat kategorie údajů, které korespondují s navrženou datovou tabulkou.
  • Redukce údajů: Identifikovat jaké prostředky použijeme pro redukci dat (automatizované, manuální, programy apod.)
  • Závěry a doporučení: Jaké následné činnosti jsou zamýšle­ny? Podpoří údaje plánované závěry a rozhodnutí?

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz