info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Ergonomie

vychozi obrazek clanek
Interdisciplinární věda, která se zabývá optimalizací vztahů mezi člověkem, pracovními prostředky a pracovním prostředím.

Ergonomie je obor, který komplexně řeší činnost člověka, jeho vazby s pracovním vybavením a pracovním prostředím. Cílem je vždy tyto aspekty působící na jedince na daném pracovišti optimalizovat vzhledem k pracovní zátěži. Ergonomie je tedy interdisciplinární nauka vzniklá spojením aplikovaných věd a to antropometrie včetně biomechaniky, filozofie práce, psychologie práce, hygieny práce. Ergonomie mění „mechatronický“ přístup na tzv. „antropometrický“.

K řešení problematiky postavení člověka v pracovním systému přistupuje systémově - vychází z poznatku, že celek složený z člověka, stroje a prostředí není pouhou skladbou, složením těchto prvků, ale že jejich seskupením s vytvořením vazeb mezi nimi (informační, energetické…) se vytváří nová kvalita, nový útvar se specifickými vlastnostmi a hodnotami.

Ergonomie.png

Cíle ergonomie

  • Humanizace techniky
  • Racionalizace pracovních podmínek
  • Zvyšování efektivnosti a spolehlivosti člověka při práci
  • Ochrana zdraví člověka
  • Navrhování pracovních předmětů, pomůcek, nástrojů, zařízení a strojů tak, aby svým tvarem, resp. funkčními vlastnostmi co nejvíce odpovídaly rozměrům lidského těla, resp. kapacitám fyzického, mentálního a psychického výkonu člověka, coby jeho uživatele.

Praktické využití ergonomie

  • Analýza a hodnocení pracovních podmínek a jejich působení na člověka
  • Řešení regulace pracovní zátěže z hlediska omezené výkonnosti člověka a řešení pracovních postupů a režimů
  • Návrhy úprav a konstrukčního řešení strojů z hlediska optimalizace jejich obsluhy člověkem
  • Úpravy pracovního prostředí člověka
  • Řešení vývoje a zdokonalování pracovních systémů

Ergonomické hledisko uspořádání vztahů člověk - pracovní předmět - pracovní prostředí se stává nedílnou součástí celkového hodnocení pracovních systémů. I když dochází k odlišné charakteristice ergonomie, základní myšlenka je vždy společná. Je to zlepšení podmínek práce bez ohrožení zdraví, v příjemném prostředí a při zvýšení efektivnosti pracovní činnosti. Právě poslední část této věty je důležitá. Mnoho lidí má dosud názor, že co je ergonomické, je obvykle neekonomické. Opak je pravdou. Právě aplikací ergonomických poznatků na pracovišti je možné zvýšit výkon pracovníka při snížení jeho zatížení.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz