info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

DBR

vychozi obrazek clanek
Drum - Buffer - Rope
DBR je založeno na regulaci vstupu výrobních úloh do výrobního systému podle průběhu činností na úzkých místech. Úzké místo udává tempo celému výrobnímu systému (bubnuje). Prostřednictvím „lana“ je úzké místo provázané se vstupem materiálu do výrobního systému. Když by některý ze zdrojů před úzkým místem vypadl, výkonnost úzkého místa by mohla být ohrožená. Proto jsou kritické zdroje chráněné pomocí časového zásobníku.
Buben.png 
Primárním cílem časového zásobníku je ochránit plánovaný termín ukončení výrobní úlohy od typických problémů ve výrobě (poruchy, Murphyho zákony, atd…). V DBR se setkáváme s následujícími druhy časových zásobníků:
  • Expediční zásobník – chrání termín odvedení zakázky
  • Zásobník před úzkým místem – ochraňuje úzké místo
  • Montážní zásobník – zabezpečuje, aby na montážním pracovišti, do kterého vstupuje komponent z úzkého místa, byly v předstihu připravené všechny ostatní komponenty.
Řízením zásobníku nazýváme proces sledování postupu výroby prostřednictvím kontroly plnění objednávky v čase. 
Každá objednávka má zákaznický termín odvedení (kdy ji požaduje zákazník), ale i interní termín odvedení (to znamená, kdy by měla být vyrobena). Časový zásobník si můžeme představit jako rezervu času na dokončení určité činnosti. Celý časový zásobník je rozdělen do tří zón. Snahou manažera je monitorovat průběh plnění objednávky v čase. Reakce na "díru" (zpožděné úkoly) se liší od zóny k zóně. Například v expediční zóně (červené zóně) se snažíme urychlit plnění výrobní úkoly, protože je to poslední časová zóna před vnitřním termínem odvedení úkoly. Typickým projevem ve výrobě je panika na konci týdne ze strachu z prodlení termínů. 

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz