info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

CEZ (OEE)

vychozi obrazek clanek
Celková efektivita zařízení. Zohledňuje dostupnost, výkon zařízení a vyprodukovanou kvalitu.

Koeficient celkové efektivity zařízení CEZ je kvantitativní ukazatel efektivnosti využívání zařízení.

Při snaze zvyšovat produktivitu se nemůžeme zaměřovat pouze na poruchy, které ovlivňují dostupnost. Je nutné se zabývat všemi faktory ovlivňujícími efektivní využívání strojů a zařízení, kterými jsou:

  • Míra využití,
  • Míra výkonu,
  • Míra kvality.

Overall Equipment Effectiveness - OEE
ukazatel efektivnosti využití stroje nebo zařízení
CEZ = D * V * Q
D - dostupnost
V - výkon
Q - úroveň kvality

oee-11.png

OEE-33.png

Grafické znázornění CEZ

 

Tento parametr ukazuje nejen na to, jak dobře je v konkrétním podniku strojní zařízení využíváno z hlediska provozních a ztrátových časů, dosahování potřebného kapacitního výkonu jakož i z hlediska kvality výroby, ale svědčí i o dalších velmi důležitých faktorech, které ukazují na správné používání pracovních metod.

Parametr „využití stroje“ nám říká, kolik procent doby náš stroj skutečně běží, když jej potřebujeme pro plánovanou výrobu. Tento parametr se vypočte podle výše uvedeného schématu.

CEZ je funkce ztrát způsobena poruchami, řazení (prostoji), ztrátami rychlosti vlivem redukované rychlosti nebo krátkodobých prostojů a také nízkou kvalitou vyráběných výrobků (ztrátami kvality). Metodicky vychází z koncepce 6 velkých ztrát na zařízení.

6 hlavních ztrát na stroji

Prostoje

1. Poruchy vyplývající z chyb na zařízení

2. Seřizování a ustavování (výměna přípravku, nástroje apod.)

Ztráty rychlosti

3. Nečinnost a malé přestávky (abnormální činnost senzorů, blokování ve skluzech apod.)

4. Redukce rychlosti (nesoulad mezi navrženou a skutečnou rychlostí zařízení)

Chyby

5. Chyby v procesech a oprava (zmetky a nedostatky v kvalitě výrobků, které potřebují opravu)

6. Redukce času mezi startem stroje a stabilním provozem

TPM-1.png

6 hlavních ztrát na stroji

 

Hodnota CEZ se v našich podmínkách pohybuje na průměrné úrovni 30 až 60%. Mnohé podniky světové třídy dosahují po úspěšné realizaci TPM hodnoty 85%. CEZ hodnota dává první informaci o možných potenciálech pro zlepšování zařízení. Podle pravidla 80:20 můžeme pomocí cílených akcí na 20% příčin ztrát odstranit až 80% všech prostojů.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovnikuTPM

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz