info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Buňky

vychozi obrazek clanek
Dosažení plynulého toku materiálu řízeného požadavkem zákazníka.

Vzhledem k tomu, že firmy dnes vyrábějí široký sortiment výrob­ků a není možné pro každý výrobek vytvořit samostatnou linku, je dobrým řešením pro­jektovat výrobní buňky, ve kterých se vyrábí skupina produktů, které mají společné cha­rakteristiky (např. výrobní postup, zákazníky, velikost, tvar)

Kromě zjednodušení materiálového toku přinášejí výrobní buňky jednu hlavní výhodu -tím, že jsou stroje umístěny v buňce, blízko sebe, je možné upustit od výroby ve velkých dávkách. Radikálně se tím snižuje podíl časů, které nepřidávají hodnotu průběžné době výroby. Redukce velkých dávek zároveň znamená menší přepravky, méně skla­dovací plochy a jednodušší manipulaci s materiálem.

Další důležitou vlastností výrobních buněk je jejich flexibilita. Tím, že jsou zařízení v buňce vybavena prvky autonomnosti (např. automatické vyhazování součástky, signali­zace abnormality) a jsou mezi nimi minimální vzdálenosti, může se operátor pohybovat v buňce a obsluhovat více strojů. Změnou počtu operátorů je potom možné pružně měnit výkon buňky a přizpůsobovat ho požadavkům zákazníků.

Principy výrobních buněk se využívají tam, kde je potřeba rychle a pružně reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Buňky dokážou vyrábět variabilní sortiment s měnící se velikostí dávky, která odpovídá objednávce při velmi krátkých průběžných časech. Kapacita buňky se dá měnit v širokém rozsahu změnou počtu operátorů.

Budování výrobních buněk vyžaduje určitou míru opakovatelnosti; vytvářet výrobní buňky například v kusové zakázkové výrobě, v nářaďovně apod. je problematické

Výrobní buňky jsou cestou k radikálnímu zvýšení pružnosti a produktivity současně. Vytváření výrobních buněk je obvykle propojené s projekty 5S, vizualizace a budování týmové práce v podniku. Výsledkem takovéhoto projektu je synchronizace procesů s požadavky zákazníků a dosažení toku jednoho kusu. Realizace výrobních buněk vyžaduje i rozsáhlé změny v podnikové logistice a v systému plánování a řízení výroby.

U-Linka.png

Aby mohl být výrobek zařazen do buněčné výroby, je třeba splnit následující kritéria:

 • Skupiny výrobků musí sdílet stejné výrobní zařízení
 • Dostatečná opakovatelnost
 • Úzké zařízení - max. 500 mm
 • Mobilita zařízení - kolečka, rychlospojky pro energie
 • Flexibilní pracovníci

Přínosy zavedení U buněk

 1. Zkrácení průběžné doby výroby až o 89 %,
 2. Zkrácení času dodávky výrobku na trh až o 93 %,
 3. Zlepšení přesnosti dodávky až o 30 %,
 4. Snížení rozpracované výroby až o 83 %,
 5. Zvýšení produktivity práce až o 100 %,
 6. Snížení nákladů na zabezpečení kvality až o 66 %,
 7. Redukce potřeby ploch až o 25 %.

bunka 2.png

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Vykládá pojmy:

Optimalizační projekty snadno a rychleŠtíhlé pracoviště, projektování výrobních buněk a štíhlé logistiky

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz