info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Autonomní údržba

TPM_RL.png

Způsob zapojení obsluhy strojů a zařízení do běžné údržby - čištění, mazání a kontroly.

Operátor při provádění údržbářských zásahů lépe poznává své zařízení. Přitom využívá své zkušenosti z výroby. Operátoři mají vypěstovaný cit pro nepravidelnosti v chodu svého zařízení a tak mohou rozpoznat možnou poruchu již v předstihu. Důsledkem bývá výrazné snížení neplánovaných prostojů.

Autonomní údržba je jedním z pěti programů TPM.

Do autonomní údržby zahrnujeme čištění, seřizování, mazání a další, zpravidla jednoduché aktivity, které provádí obsluha strojů vyškolená a trénovaná krok po kroku.

Účel programu je trojí:

 • Spojení pracovníků z výroby i údržby při dosahování společného cíle – stabilizovat a zvyšovat stupeň využití strojů a zabránit zrychlenému zhoršování stavu strojů. Obsluha vykonává úkoly z oblasti rutinní údržby, na které nemají pracovníci údržby v současné době čas ani kapacity. Jedná se především o čištění, mazání, inspekci a jednoduché opravy.
 • Naučit obsluhu co nejvíce o funkcích zařízení, které obsluhuje, jaké problémy se běžně vyskytují a proč, resp. jak k těmto problémům předejít včasnou identifikací.
 • Připravit obsluhu jako aktivního partnera údržby a továrního inženýrství při zlepšování celkové efektivnosti a spolehlivosti zařízení.

 

7 kroků zavedení autonomní údržby:

TPM.png

V krocích 1, 2 a 3 se snažíme zajistit základní podmínky pro práci stroje. Většinou jde o zlepšení prostředí, ve kterém pracuje stroj a pečlivé provádění čištění, mazání, utahování uvolněných částí. Tyto kroky jsou výchozím stavem pro provádění autonomní údržby. Výsledky provádění prvních tří kroků autonomní údržby můžeme sumarizovat:

 • odstraněny všechny závady na stroji
 • definované standardy čištění
 • definované standardy mazání
 • zjednodušené postupy čištění
 • unifikovaná maziva
 • vyškolená obsluha pro použití standardů 

Kroky 4 a 5 obsahují činnosti spojené s prováděním základních prohlídek a z toho odvozených opatření. Jejich cílem je zajistit odhalení abnormalit ještě před vznikem poruchy a rychlé odstranění. Pro oba tyto kroky je obzvlášť důležité:

 • stanovit standardy pro provádění autonomní údržby
 • pohled a cit pracovníků zaostřit na odchylky chodu zařízení od normálu
 • prohloubit a podpořit úroveň poznání pro provádění nezbytných údržbářských zásahů 

V krocích 6 a 7 stojí v popředí zlepšovacích aktivit získané zkušenosti a znalosti v zacházení se zařízením. Zlepšovací aktivity se vztahují také na celé okolí zařízení.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk