info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

APS

vychozi obrazek clanek
Advanced Planning & Scheduling - Pokročilé plánování a rozvrhování

Systém byl navržen na základě manažerského principu, podle kterého vstupní materiál a výrobní kapacity jsou optimálně využívány pro uspokojení potřeb zákazníka. Systémy pokročilého plánování a rozvrhování výroby jsou zvláště vhodné pro prostředí, ve kterém jednoduché plánovací metody nemohou adekvátně pokrýt rozhodovací pravidla pro konkurenční (protichůdné) priority. (vícekriteriální rozhodování)

Tradiční plánovací a rozvrhovací systémy (jako např. MRP II) procházejí postupně jednotlivé technologické operace a přidělují jim potřebný materiál a výrobní kapacitu. Tento přístup je jednoduchý, ale nepřizpůsobený k rychlým změnám v požadavcích na výrobní zdroje, případně výrobní materiál. Výrobní materiál a kapacita jsou plánované samostatně a mnoho systémů nebere na zřetel dostupnost materiálu, případně výrobních zařízení (úzké místo). V takových případech mohou být vytvořené plány nerealizovatelné. Ve srovnání s předchozími systémy, systémy APS plánují současně požadavky na materiál s dostupnou kapacitou výrobních zařízení, což má za následek mnohem reálnější plán. Systémy APS byly nejčastěji implementovány v prostředích, které splňovaly tyto podmínky:

  • Make-To-Order - výroba na objednávku 
  • Investičně náročné výrobní procesy s omezenou kapacitou výroby (není možné pokrýt všechny zákaznické požadavky) 
  • Široký sortiment výrobků "soutěžících" o výrobní kapacitu zařízení 
  • Produkty se složitými hierarchickými kusovníky (BOM) a technologickými postupy 
  • Výroba si vyžaduje častou změnu výrobního plánu (rozvrhu) z důvodu změn, které nelze předpovědět

Hlavní výhodou APS systémů je použití optimalizačních metod pro tvorbu výrobního plánu (rozvrhu) tak, aby zohlednil aktuální stav priorit v plánu.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk