info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

A3 report

vychozi obrazek clanek
Přehledný výstup z řešení projektu - problému.

A3 je systematická předloha, která napomáhá uplatnit štíhlé myšlení v procesu zlepšování / řešení problémů. Je nástrojem pro umožnění strukturovaného myšlení. Činí proces identifikování problémů a formulování řešení standardizovaným a transparentním (viditelným). Umožňuje zapojení celého týmu do procesu hledání řešení. Je efektivním nástrojem pro koučování a odborné vedení.

Výhody A3 reportu:

Vizualizovaný proces myšlení

 • Odlišné názory na doporučená řešení jsou obecně založeny na domněnkách o současném nebo cílovém stavu
 • Pokud se domněnky stanou viditelné, mohou být diskutovány, a tudíž je rychleji dosaženo dohody
 • Vizualizované myšlení činí rozhodování štíhlým

Nástroj ke koučování

 •  Viditelné myšlení umožňuje koučink
 • Výsledky nemohou být koučovány - ale myšlení ano
 • Pokud se proces myšlení stane viditelným, mentor může nahlédnout do procesu a vidět, JAK jsou výsledky dosažitelné a vést zaměstnance efektivně 

Možná podoba A3

A3.jpg

Strukturované řešení problému pomocí A3 reportu má zpravidla 8 kroků:

 

1. krok - Definice problému
 • Popsat, jaký je cílový a současný stav
 • Identifikovat rozdíl mezi cílovým
  a současným stavem
 • Definovat a kvantifikovat rozdíl mezi současným a cílovým stavem
 • Definovat, co je za problém
 • Definice problému by měla být srozumitelná a jednoznačná
 • Plán
A3-1.krok.jpg

2. krok - Rozbor problému

 • Vymezení problému metodou JE/NENÍ
 • Provádí se dočasná opatření
 

3. krok - Stanovení cíle

 • Cíle musí být SMART
 

4. krok - Analýza kořenové příčiny problému

 • Zvažít příčiny bez předsudků
 • Kořenovou příčinu určit na základě dat
 •  
  Využití metody 5x proč 
 

5. krok - Navrhovaná řešení; 
               Rychlé ověření navrhovaných
řešení

Návrh řešení

 • Využití metody brainstormingu

Ověření

 • Vyřešení malé části problému, pro ověření, že navrhované řešení
  má pozitivní dopad na řešený problém
 • Nemělo by být delší než 2 dny 
 8.jpg

6. krok -  Plán dokončení

 • Stanovit akční plán Pět; „W“ a dvě „H“
 • Who? Kdo? 
 • What? Co?  
 • When? Kdy?
 • Where? Kde? 
 • Why? Proč?  
 • How? Jak?
 • How much? Kolik to bude stát?

 

 

7. krok - Potvrzení výsledků zavedených řešení

 • Sledování výsledků
 • Ověření průběhu řešení dle plánu
 • Grafické vyhodnocení
 A3-7.krok.jpg

8. krok - Ponaučení a poznatky z řešení problému

 • Shrnout, co se povedlo
 • Definovat, co by se příště mohlo povést lépe
  a co je k tomu potřeba
 • Sdílet znalosti s ostatními
 • „Oslavit“ úspěch
 A3-8.krok.jpg

 

 

 

 

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Vykládá pojmy:

Optimalizační projekty snadno a rychle

Zdroj:

http://www.productives.cz