info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

7 starých nástrojů řízení kvality

vychozi obrazek clanek

7 starých nástrojů řízení a zajišťování kvality

  • Frekvenční diagram - nástroj využíváný pro sběr a prezentaci zaznamenaných údajů. Četnost jednotlivých činností je zaznamenávána do tabulky, rozdělené na požadovaná pole.
  • Histogram - grafický nástroj vypovídající o "struktuře" naměřených dat, znázorňuje rozdělení naměřených hodnot. Jedná se o sloupcový diagram znázorňující četnost ve vhodně zvolených třídách. 
  • Regulační diagram - primárním nástrojem pro analýzu procesu je tzv. regulační diagram, který slouží ke grafickému sledování veličiny, kterou chceme regulovat a tím udržet daný proces v požadovaném stavu.
  • Vývojový diagramje druh diagramu, který slouží k grafickému znázornění jednotlivých kroků procesu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých kroků procesu symboly, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek.
  • Ishikawa diagram - každý problém, resp. plýtvání, chyba či závada má nějakou příčinu. Jednoduchým nástrojem, který napomáhá nalezení příčin, je diagram příčin a následků, který je založen na postupném zaznamenávání logických vazeb mezi následkem a příčinami.
  • Pareto diagram - je nástrojem umožňujícím identifikovat prioritní problémy, protože všechny problémy nemohou být řešeny současně (simultánně). Tento nástroj je prostředkem, pomocí kterého můžeme vyjádřit relativní významnost jednotlivých příčin ztrát a problémů. Z hlediska produktivity i jakosti totiž platí, že více než 80 % nedostatků je velmi často následkem 20 % příčin (Paretův zákon).
  • Korelační diagram - nástroj ke grafickému zobrazení případné vzájemné závislosti, vztahů mezi dvěma proměnnými.
     

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Je v péči osoby:

Radek Kluka, CPI web servis, s.r.o.

Vykládá pojmy:

Jak efektivně zavádět týmovou práci ve firmách

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz