info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

7 nových nástrojů řízení kvality

vychozi obrazek clanek

7 nových nástrojů řízení a zajišťování kvality

  1. Afinitní diagram - je vhodný k uspořádání velkého množství dat. Někdy také nazýván jako shlukový. Afinitní diagram uspořádává tyto informace do přirozených skupin a naznačuje strukturu řešených problémů. Tvorba afinitního diagramu probíhá v týmu (používá se brainstorming).

  2. Diagram vzájemných vztahů (Relační diagram) - umožnuje identifikaci logické nebo příčinné souvislosti mezi náměty, které se vztahují k řešenému problému. Vhodný pro řešení problémů se složitými logickými nebo příčinnými vazbami. Zpravidla se vychází z části afinitního diagramu. Jednotlivé segmenty se rozmístí na pracovní ploše a analyzují se vstupy, výstupy a vzájemné vazby. 

  3. Maticový diagram - tento diagram se používá k posouzení vzájemných souvislostí mezi dvěma nebo více oblastmi problému, je vhodným podkladem pro analýzu mezi jednotlivými prvky a jejich důležitostí.

  4. Maticová tabulka - jedná se především o analýzu údajů v maticové tabulce, kdy se zaměřujeme na porovnání jednotlivých položek (proměnných) charakterizovaných řadou prvků. Jako proměnné můžeme označit výrobky, materiál, suroviny z různých lokalit, jednotlivé dodavatele.

  5. Stromový diagram - názorně rozčleňuje celek na jednotlivé součásti. Používá se například k rozčlenění problému na jednotlivé problémy, k zobrazení jeho struktury.

  6. Síťový graf - využívá se k určení optimálního časového harmonogramu projektu, který se skládá z více činností. Umožňuje také zkrácení doby projektu zavedením vhodných opatření. Nejznámější metodou využívající síťový graf je CPM (Critical Path Method).

  7. Rozhodovací diagramnástroj, pomocí něhož se identifikují možné problémy, které mohou nastat při realizaci plánovaných činností a navrhují se vhodná protiopatření. Jeho použitím lze minimalizovat riziko výskytu problémů při provádění plánovaných činností. Základní myšlenkový postup je u tohoto nástroje v principu stejný jako u metody FMEA procesu.

Aktivně souvisí:

Afinitní diagramKorelační diagramMaticový diagramSíťový grafStromový diagramRozhodovací diagram

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Je v péči osoby:

Radek Kluka, CPI web servis, s.r.o.

Zdroj:

Materiály Productive system, s.r.o.http://www.productives.cz