info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

7 návyků skutečně efektivních lidí podle Coveyho

Covey2 – rl.png
Stephen R. Covey napsal knihu 7 návyků skutečně efektivních lidí

Franklin Covey definoval 7 návyků, které Vám pomohou dosahovat vyšší efektivity a také výsledků, o které usilujete.

 1. Buďte proaktivní
 2. Začínejte s myšlenkou na konec
 3. To nejdůležitější dávejte na první místo 
 4. Myslete způsobem Win-Win
 5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
 6. Vytvářejte synergii
 7. Ostřete pilu 

Covey2.png

Stephen Covey uvádí postup rozvoje člověka znázorněný na uvedeném obrázku. Malé dítě je závislé na svých rodičích a dalších lidech - psychicky, citově, finančně a fyzicky. Postupně člověk dospívá, vyvíjí se a někteří jedinci se stávají nezávislími. Neznamená to, že jsou to individualisté bez citových vazeb a vztahů k jiným lidem. Jsou to silní lidé, kteří si osvojili první tři návyky:

 1. Proaktivitu - nenechat se unášet vnějšími okolnostmi jako list ve větru, ale měnit věci, na které máme vliv a netrápit se nad věcmi, na které nemáme dosah. Tak jak to řekl sv. František z Assisi: "Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, a mám klid, abych přijal věci, které změnit nemohu, a moudrost, abych to všechno rozeznal".
 2. Zahájení léčby všeho s myšlenkou na konec - to je základní zákon projektování, ale i úspěšného života. Vše důležité, co děláme, musí mít nějaký cíl a tento cíl by měl být v souladu s našimi principy a hodnotami života.
 3. Dávání přednosti důležitým věcem - řídit svůj čas znamená řídit svůj život. Musíme odlišovat věci důležité a nedůležité a věci nutné a nenutné. Dobrý manažer se věnuje věcem důležitým, které nejsou naléhavé, tj. plánuje, předchází problémům, pracuje pro budoucnost. 

  Teprve po dosažení tohoto stadia lze přejít k dalším třem návykům:
 4. Myslete a jednejte způsobem "výhra - výhra". Toto je základ řešení problémů v týmech a ve firmách s rozvinutou firemní kulturou. Jen takovým jednáním se buduje důvěra, sounáležitost a týmový duch.
 5. Nejdříve se snažte pochopit - pokud chceme dosahovat řešení typu "výhra - výhra", musíme pochopit druhou stranu. Ne podle našeho úhlu pohledu, našeho scénáře, ale podle optiky našeho partnera.
 6. Vytvářejte synergii. Synergie - celek je více než suma jeho částí. Synergie urychluje, sjednocuje a uvolňuje ty největší síly, které jsou v lidech. Synergie je všudypřítomná v přírodě - pokud dáte dohromady dva kusy dřeva, snesou mnohem větší zátěž než snese každý z nich sám o sobě. Už samotný způsob jak muž a žena přivádějí dítě na svět je synergický. Podstata synergie je vážit si rozdílů - uznávat je, spoléhat se na jejich silné stránky a vyvažovat slabé. Celý rodinný život je synergie. Spojování různých lidí, názorů, myšlenek, konceptů s cílem dosáhnout výstup celku, který bude několikanásobně vyšší než součet výstupů jeho jednotlivých prvků. Toto je hlavní motiv týmové práce, ke které neexistuje snazší cesta než je tento postup změny a sebezdokonalování každého zevnitř. Nejdříve musíme změnit sebe, až pak můžeme skutečně a trvale změnit naše okolí a firmu.
 7. Zlepšujte - provádějte ostření pily. Základem zlepšování je nespokojenost se současným stavem, boj proti setrvačnosti. Nejde jen o zlepšování procesů, ale i schopností lidí, komunikace, vztahů, způsobů řešení problémů. Zlepšovat a měnit zaběhlý systém třeba právě tehdy, když máme pocit, že vše funguje perfektně a nic není potřeba měnit. Sebeuspokojení a neochota ke změně jsou zárodkem degenerace a rozkladu.

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Vykládá pojmy:

Jak efektivně zavádět týmovou práci ve firmách

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk