info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

10 tříd flexibility výrobního systému

vychozi obrazek clanek

Flexibilita výrobního systému se často měří jeho schopností produkovat různé typy výrobků (mix) v určitém časovém intervalu (EPEI index). V tomto příspěvku uvádíme některé další metriky pro měření pružnosti výrobního systému, které jsou využívány v praxi.

Flexibilita výrobního systému se často měří jeho schopností produkovat různé druhy výrobků (mix) v určitém časovém intervalu (EPEI index). V tomto příspěvku uvádíme některé další metriky pro měření pružnosti výrobního systému, které jsou využívány v praxi.

Výrobní mix

Kolik typů výrobků jsme schopni vyrábět v daném výrobním systému? Jak rychle umíme přecházet z jednoho typu na druhý?

Objem výroby

Jak velký objem jsme schopni vyrábět v daném výrobním systému? Jak rychle umíme reagovat na nárůst objednávek?

Stroje

Kolik typů technologických operací zvládnou výrobní zařízení bez dalších investic?

Pracovníci

Kolik různých činností zvládnou pracovníci ve výrobě?

Náběh výrobků

Kolik nových výrobků jsme schopni zavést bez změny výkonu? Jak rychle naběhne nový výrobek?

Takt

V kolika různých taktech jsme schopni vyrábět výrobky?

Layout

Kolik variant pracovišť je možné vytvořit na dané ploše? Jak rychle změníme layout?

Manipulační trasy

Kolika různými trasami můžeme manipulovat s výrobky?

Doprava výrobků

Kolik typů výrobků jsme schopni přepravovat z bodu A do bodu B?

Balení výrobků

Kolik typů výrobků jsme schopni balit v daném výrobním systému?

Pasivně souvisí:

Zpět na výpis hesel slovniku

Vykládá pojmy:

Štíhlé pracoviště, projektování výrobních buněk a štíhlé logistiky

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk