info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Lidé dávají procesům život

Konference Lide davaji procesum zivot ikona.png

Uvědomujeme si, že procesy jsou jen tak dobré, jak dobří jsou lidé, kteří v procesech pracují a starají se o ně. Na druhou stranu veškerá práce s lidmi a jejich rozvoj se musí nakonec projevit ve zlepšení procesů a zvýšení výkonnosti firmy. Pokud by se tak nestalo, práce s lidmi by byla sama největším a nejnebezpečnějším plýtváním. Plýtváním lidským potenciálem.

PREZENCE

 

PREZENTACE DOBRÉ PRAXE

„Lidé dávají procesům život“

Jaroslav Durda, poradce a konzultant HR Managementu,  prokurista     Tieto Czech,  s.r.o.

Radka Šušková, poradce managementu New Dimension, s.r.o.

„Při zlepšování procesů nejsou faktorem úspěchu použité metody, ale zapojení lidí na všech úrovních řízení.“

Libor Šťastný, Operations Manager Aktuatorik, WOCO STV, s.r.o.                                                                       WOCO STV  s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         lstastny@cz.wocogroup.com                                                                                                                        http://www.wocogroup.com        Vsetín   755 01                                                                                                                               Průmyslový areál Jasenice                       

Michal Zgabaj, projektový manager, lektor Productive systems, s.r.o.

„Lidé – kritérium úspěchu optimalizačního projektu.“

Iva Dvořáková, Manager of Industrial Engineering, Bühler Motor s.r.o.

Václav Vítek, projektový manager, lektor Productive systems, s.r.o.

„Lidé jsou ochotni dělat změny, ale musí věřit ...“

Jaroslav Drahoš, jednatel a majitel společnosti, FINIDR, s.r.o.

Miroslav Marek, projektový manager, jednatel Productive systems, s.r.o.

OBĚD

 

WORKSHOPY K TÉMATU LIDÉ A PROCESY

 

ZHODNOCENÍ WORKSHOPů, zakončení