info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

prof. Ing. Milan Zelený, M.S. Ph.D., Fordham university

Profesor, působící na Fordham University v New Yorku, ale také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi'an, Fu Jen University v Taipei, Indian Institute of Technology, Kanpur a IBMEC Rio de Janeiro. Již 30 let je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems Management. Dlouhodobě drží 1. příčku v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů; v r. 2007 byl na jeho počesťvydaný tzv. Festschrift, pod názvem Knowledge and Wisdom. Jeho populární knihy v češtině jsou např. Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty a Všechno bude jinak.

Narozen:


22. 1. 1942, Klucké Chvalovice, okr. Čáslav, ČSR


Vzdělání, tituly:

Ph. D., Business Economics (University of Rochester, 1972); M. S., Systems Management (University of Rochester, 1970); Ing., Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964)

Zaměstnání:

1964-1967,

Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník

1971-1972,

University of South Carolina, Columbia, College of Business Administration; Assistant Professor of Statistics and Management Science

1972-1979,

Columbia University, New York, Graduate School of Business; Associate Professor of Business Administration

1979-1980,

Copenhagen School of Economics, Copenhagen, Denmark, Professor of Economics

1980-1981,

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brussels, Belgium; Professor of Management Sciences

1982-současně:

Fordham University at Lincoln Center, New York, Graduate School of Business Administration; Professor of Management Systems

1998-současně:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME); Profesor podnikové ekonomiky a řízení


Výzkumná práce:

1. Management Systems; knowledge management (KM); quality and customer-oriented management systems, self-management, employee co-ownership and profit-sharing, Japanese-style management, Bat’a-system, Integrated Process Management (IPM), high technology management, specialization vs. integration, decline of command hierarchies and lateral organizations, mass customization a trade-off-free management systems.
2. Economic Transformation to Market Economy; socio-economic conditions of socialism and its transition to capitalism, privatization and restructuralization processes in the industry and agriculture, employee-leveraged buyouts, history of economic thought, comparative analysis of socio-economic systems.
3. Multiple Criteria Decision Making (MCDM); implications of the multiplicity of individual and group objectives in decision theory, mathematical programming, game theory, conflict resolution, micro- and macroeconomics, strategic management and decision support systems.
4. Applied areas of portfolio selection and risk analysis; measurement of consumer attitudes; human intuition, creativity and judgment; fuzzy sets and approximate reasoning; simulation models of biological organization and autopoiesis; artificial life (AL); osmotic growths; spontaneous social organizations; computer modeling (GPSS, APL, FORTRAN, BASIC).


Orientace:

Odborník v oblastech multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a řídících systémů: konzultant četných podniků, institucí a vlád v zahraničí (USA, Japonsko, Belgie, Nový Zéland, Polsko, Sovětský svaz, Čína, Tajvan, Hong Kong, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Jižní Afrika, Portugalsko, atd.). Vědecká práce soustředěna na optimalizaci a optimální systémy, s aplikacemi ve výrobních procesech. Část vědecké činnosti zaměřena na simulační modely a filozofii autopoiesis (sebe-produkce) v biologických a společenských systémech, artificial intelligence (AI) a artificial life (AL).
Politicky neangažovaný, nestraník, pravicově orientovaný: zastánce eticky funkčních svobodných trhů, znalostní ekonomiky (knowledge economics), vnitropodnikové a národohospodářské demokracie, zaměstnanecké autonomie a zaměstnanecko-manažerského spoluvlastnictví. Skeptik ve směru socialistického, státního a veřejně-masového vlastnictví výrobních prostředků. Advokát národního kapitalismu, student amerického post-kapitalismu a Nové ekonomiky.
Pochází z literární rodiny Vácslava a Vladivoje Zelených. Vyrůstal v českobratrském prostředí na vesnici. Myšlenkově a filozoficky nejbližší soustava řízení Bat’a. Otec, Josef Zelený, jeden z prvních Českých organizačních poradců ve 30. a 40. letech v Praze (firma "Zet-organizace"; obnovena v r. 1994). Po r. 1948, původ "změněn" na hornickou rodinu: otec razič na dole "Nosek" (Kladno), strýc kopáč v uranových dolech (Jáchymov).


Vyznamenání a ceny:

1992, The Georg Cantor Award, International Society on MCDM
1992, Erskine Fellowship, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
1990, USIA Fulbright Professor Award, Prague, Czechoslovakia
1990, A. Bernstein Memorial Fellowship, Tel-Aviv, Israel
1980, Alexander von Humboldt Award for Senior U. S. Scientists, Bonn, Germany
1979, Rockefeller Foundation Resident Scholar, Bellagio Study Center, Villa Serbelloni, Bellagio, Italy
1977, Norbert Wiener Award of Kybernetes


Členství:

AAAS, TIMS, ORSA, SGSR, HSM, SASE, Beta Gamma Sigma, Omega Rho, Club of Rome. Uváděn ve Who’s Who in Science and Engineering (od r. 1992) a Who’s Who in America (od 47. vydání)


Redakční rady:

International Journal of Information Technology and Decision Making; Prestige Journal of Management; Asia Pacific Journal of International Management; Computers and Operations Research; Fuzzy Sets and Systems; Human Systems Management; Future Generations Computer Systems; General Systems Yearbook


Adjunktní pozice:

CSIRO, Pretoria, South Africa, Mathematics and Statistics, Visiting Scientist, 1986
State University of New York at Binghamton, School of Advanced Technology, Professor in General Systems, 1986-1992
Program MBA (Master of Business Administration), Irish Management Institute (IMI), Dublin, Professor of Management Systems,1986-1990
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale, Florence, Italy, Professor, 1992
Universit_ degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Conservazione dei beni, Architettonici ed Ambientali, Naples, Italy, Visiting Professor of Environmental Economics, 1993-now
Technical University of Crete, Chania, Greece, Summer Professor on Multicriteria Decision Aid, 1994


Publikace:

Přes 300 odborných článků, studií a knih v oblastech operačního výzkumu, kybernetiky a teorie obecných systémů, ekonomie, historie vědy, systémů řízení kvality (Total Quality Management), jakož i simulačních modelů sebeprodukce (autopoiesis) a umělého života (AL). Řada článků na téma Integrated Process Management (IPM) a Baťovy soustavy řízení přeložena do japonštiny a čínštiny. Knihy: Multiple Criteria Decision Making (McGraw-Hill), Linear Multiobjective Programming (Springer Verlag), Autopoiesis, Dissipative Structures and Spontaneous Social Orders (Westview Press), MCDM-Past Decades and Future Trends (JAI Press), Autopoiesis: A Theory of Living Organization (Elsevier North Holland), Uncertain Prospects Ranking and Portfolio Analysis (Verlag Anton Hain), Information Technology in Business (Thomson), Human Systems Management (World Scientific) a další. Přes 350 povídek, studií, fejetonů, esejů, komentářů a rozborů, v češtině, slovenštině i angličtině. Dvě knížky: ČSFR očima exilového ekonoma a Ještě je čas v Praze, 1990 a 1992; několik set článků a novinových příspěvků na ekonomická i politická témata.

Je autorem článků:

Svět se změnil: Nové technologické trendy
Současné ekonomické změny nejsou typickou cyklickou krizí
Relokalizace: Mysli globálně, jednej lokálně
Hodnota a inovace
Vlatní soustava řízení podniku a strategie růstu