info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Ing. Václav Vítek, Svět produktivity, s.r.o.

Projektový manažer v oblasti průmyslového inženýrství, jednatel společnosti Svět produktivity, s.r.o.. Zaměřuje se již dvanáctým rokem na komplexní zavádění štíhlého podniku ve společnostech. Úzce se orientuje na optimalizaci výrobních linek a výrobních a logistických procesů. 

Profesní orientace

Zaměřuje se na komplexní zavádění Štíhlého podniku ve společnostech. Spolupracoval s firmou Škoda auto, a.s. při zavádění KVP kaskády jako moderátor více jak 30-ti workshopů a lektor interních moderátorů v oblastech výroby, logistiky a administrativy. Úzce se orientuje na optimalizaci výrobních linek a výrobních procesů pomocí zavádění metody 5S a vizuálního podniku, realizaci prvků tahových systémů (JIT) a Lean Flow (štíhlý tok), analýzu materiálových a informačních toků ve výrobě a administrativě pomocí metody VSM – Value stream mapping (Mapování toku hodnot), zkracování časů přetypování – SMED, metodu TPM a jiné.

Vzdělání

 • 1988 – 1992; Základní škola, Ivanovice na Hané
 • 1992 – 1997; ZŠ-rozšířená výuka matematiky    Vyškov
 • 1997 – 2001; SPŠ Oděvní, Prostějov
  • Studium zakončeno maturitní zkouškou
 • 2001 – 2004; TU Liberec, Textilní fakulta, KKV PV, Prostějov
  • Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou, získaný titul: Bc.
 • 2004 – 2006; UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky, obor: Průmyslové inženýrství, Zlín
  • Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou, získaný titul: Ing.

Praxe

 • 26.11.2005–28.11.2005
  • Kurz simulačního programu Witness, API, s.r.o.; Želevčice 5,Slaný
 • 1.10.2006 – 2.10.2006
  • API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.; Želevčice 5, Slaný
   • Junior konzultant
 • 2.10.06 - 31.8.2010
  • API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o.; Želevčice 5, Slaný
   • Konzultant
   • Senior konzultant (1. 6. 07)
 • 1.9.2010 – 31.12.2012
  • CPI – Centrum průmyslového inženýrství, s.r.o.
   • Projektový manažer
 • 14.10.2012
  •  CPI web servis, s.r.o.
   • Jednatel
 • 1.2.2012
  •  Productive systems, s.r.o.
   • Projektový manažer

 

Vybrané zkušenosti z realizovaných projektů, školení, tréninků a auditů

(I. – IV: kvartál realizace)

 • Projekt TOC a SMED (Optimalizace linky), Vitana a.s. (Byšice), III. 2006 – I.  2007
 • Krizový management – linka Golf (Přestavba linky), Witte Nejdek, spol. s.r.o.,III.  – IV. 2006
 • Projekt - přestavba linky T5, Witte Nejdek, spol. s.r.o., I.  2007
 • Projekt optimalizace skladů, Vitana a.s. (Kralupy), I.  2007
 • Audit podnikových procesů, Lasselsberger, a.s., I.  2007
 • Audit podnikových procesů, Kovosvit MAS, a.s., II.  2007
 • Audit štíhlá výroba, trénink 5S, Pilana Tools Knives, spol. s.r.o., III.  2007
 • Moderace WS (KVP – Výrobní oblast, KVP – Logistická oblast, KVP – Administrativní oblast), ŠKODA AUTO a.s., III. 2007 – III. 2008
 • Analýza procesů, Lasselsberger, a.s., III. 2008
 • Monitoring podniku, Aero vodovody a.s.,I.  2009
 • Projekt: Zkracování PDV, Linet spol. s.r.o.,II. – III. 2009
 • Projekt: Optimalizace PDV, Baest, s.r.o., I. –  II.  2008
 • Trénink - Naučte se vidět a odstraňovat plýtvání, Seco group a.s., II. 2009
 • Trénink - VSM – mapování toku hodnot, Fronius, s.r.o., II. 2009
 • Trénink - Naučte se vidět a odstraňovat plýtvání, Arcellor Mittal, a.s., II. 2009
 • Trénink – Výroba v malých dávkách, IPS – Alfa technologi, II. 2009
 • Otevřený seminář: Projektování výrobních buněk, II.  2007
 • Konference: Optimalizační WS v logistice, I. 2008
 • Trénink, Tahové systémy řízení, Tranza strojírny, I. 2008
 • Otevřený seminář, VSM – mapování toku hodnot, I. 2008
 • Trénink, Tahové systémy řízení, Korado, II. 2008
 • Otevřený seminář, Materiálové toky bez plýtvání, I. 2009
 • Trénink, Úvod do štíhlé výroby, Hanhart, s.r.o., I. 2009
 • Vzdělávací cyklus Lean production, DI Industrial s.r.o., IV. 2009 – II. 2010
 • Trénink týmových předáků, Siemens Elektromotory s.r.o. Mohelnice, II.2010
 • Trénink expertů, Siemens Elektromotory s.r.o. Mohelnice, II.2010
 • Strategický WS v oblasti Inovací, Seco GROUP a.s., I. 2010
 • Strategický WS v oblasti Optimalizace toku zakázky, DI Industrial s.r.o, IV. 2010
 • Trénink Týmových vedoucích a Expertů, Siemens Elektromotory s.r.o. Drásov, I. - II. 2011
 • Tréning TPM, SMED, Týmová práce, 5S, Magna Cartech, s.r.o., České Velenice, I. – II. 2011
 • Audit v oblasti identifikace úspor, WAY, III. 2011
 • Analýza a návrh nového uspořádání strojní montáže, Kinex, Bytča, II. – III. 2011
 • Projekt v oblasti návrh Logistického konceptu IDC Holding, Sereď, III. 2011
 • Trénink + WS v oblast štíhlá administrativa, Siemens Elektromotory s.r.o. Drásov, IV. 2011
 • Audit logistických činností, Siemens Elektromotory s.r.o. Drásov, IV. 2011
 • Analýza potenciálů v Silcotec Europe, Komárno, IV.2011
 • WS Optimalizace systému plánování a řízení výroby,  Silcotec Europe, Komárno, I.2012
 • Projekt – realizace stěhování a optimalizace pracovišť strojní montáže, Kinex, Bytča, IV. 2011-trvá
 • Analýza + Projekt: Detailní návrh layoutu a materiálových toku v nové výrobě – stěhování celé výroby do nové budovy, Sulko, Zábřeh, III. 2011 - trvá

Má sídlo:

sidlo Productive systems s.r.o. - Frýdek-Místek

Je autorem článků:

Kanban
5S
Trénink Poka-Yoke 11. 10. 2017
KLUB SVĚT PRODUKTIVITY článek
Nápověda
Optimalizační projekty snadno a rychle
Trénink - Kanban, tahové systémy 20. 10. 2015
Optimalizační projekty snadno a rychle
Průběh semináře Změny nesmí bourat!!! 25. 6. 2015
Průběh tréninku Kanban, tahové systémy
Průběh tréninku Štíhlá výroba v praxi 5. 3. 2015
Lidé dávají procesům život
Trénink - Value Stream Mapping 9. - 10. 4. 2015
Štíhlá administrativa – zlepšování a zeštíhlování na nevýrobních procesech
Seminář - Štíhlý výrobní tok 26. 11. 2015
Trénink - Kaizen, 4-fázová technika (2 dny) 22. - 23. 11. 2017
Trénink - Kanban, tahové systémy 11. 10. 2016
Trénink - Kanban, tahové systémy 16. 11. 2017
Trénink - Mapování toku hodnot - VSM (2 dny) 21. - 22. 6. 2016
Trénink - Mapování toku hodnot - VSM (2 dny) 26. - 27. 4. 2017
Vítejte na portálu Svět Produktivity

Patří k organizaci:

Productive systems, s.r.o.
CPI web servis, s.r.o.