info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Štíhlá výroba

vychozi obrazek clanek

Cíl semináře:

Pochopit základní principy Lean konceptu, prezentovat metody štíhlé výroby a možnosti jejich implementace, vysvětlit postup a způsob zavádění hlavních prvků štíhlé výroby a poukázat na úlohu managementu v procesu dosažení změny.

Cílová skupina:

 • Vedoucí pracovníci podnikových útvarů, řídící pracovníci na úrovni dílny, ostatní řídící pracovníci zapojení do změnových procesů, pracovníci útvaru plánování a řízení výroby, pracovníci kvality, projektový manažeři.

Obsahová náplň semináře:

 • Koncept Lean – principy, metody, souvislost Lean, Six sigma a TOC.
 • Analýza plýtvání, mapování toku hodnot (VSM – Value stream mapping).
 • Štíhlé pracoviště.
 • TPM a SMED.
 • Štíhlý layout a výrobní buňky.
 • Low Cost Automation, Poka Yoke, Jidoka, Chaku Chaku linky.
 • Výrobní týmy.
 • Vizuální řízení a standardizace procesů.
 • Kanban, Heijunka, možnosti dosažení plynulého toku.
 • Kvalita při zdroji.
 • Zkepšování procesů.
 • Hoshin Kanri.
 • Implementace Lean.
 • Ukážky „Lean“ projektů z vybraných podniků v štíhlé výrobě.

 

Učební podklady:

 • Účastníci školení obdrží podkladové materiály pro školení v tištěné verzi a CD ROM (pdf).

Rozsah

 • Školení teorie 3 dny.

Pasivně souvisí:

Štíhlý podnik

Souvisí s pojmy slovníku:

Štíhlé pracovištěŠtíhlé zařízení

Je nabízena:

Anasoft APRBORCAD cz, s.r.o.Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.

Obsah nabídky:

tréninkškolení