info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Vizualizace ve výrobních závodech I.D.C.Holding, a.s.

vychozi obrazek clanek

Vizuální management patří k jedněm z nejmodernějších manažerských metod. Je také jednou z metod, které využívají jednotlivé manažerské školy, ať už americká, japonská nebo západoevropská. Vizuální management patří do skupiny tzv. měkkých manažerských metod, ke kterým se řadí manažerské metody nevyžadující tlak, imperativní způsoby, přísné dodržování pravidel a další nátlakové metody. Zkušenosti z  těchto firem i naše vlastní ukazují, že tato definice není úplně přesná. Vizuální management lze považovat za měkkou manažerskou metodu pouze z toho hlediska, že nevyžaduje externí donucovací prostředky. Ne z hlediska vnitřní motivace pracovníků, udržení si profesionálního image, respektu a uznání od okolí, spolupracovníků i nadřízených, je to velmi tvrdá metoda, která v určité fázi soutěživosti přechází až do nezdravé rivality. Tím, že reakce na vizualizované skutečnosti vychází z vnitřní potřeby pracovníků, je při vizuálním managementu možné dosáhnout velmi dobrých výsledků s minimálními náklady, které představují pouze technické zabezpečení vizualizace.

Obsah pouze pro platicí uživatele!

Klíčová slova:

VizualizaceMotivaceZaměstnanci

Zdroj:

www.centrumpi.euhttp://www.ipaslovakia.sk