info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Úvahy o podnikání

Úvahy o podnikaní.jpg

Každý člověk se dá svým způsobem považovat za podnikatele a v současném rychle se měnícím světě potřebujeme čím dál více těch opravdu schopných. Že i obyčejná slušnost mnohdy zmůže víc než jakákoli směrnice, vám ukáže následující úryvek z knihy Jána Košturiaka Úvahy o podnikání.

Zdá se mi, že svět kolem nás se dnes mění rychleji než v minulosti. Věci, které jsme se naučili ve škole, zastarávají velmi rychle, musíme se učit stále více nových věcí, ale musíme se i mnohé staré návyky a praktiky odnaučit (což je někdy těžší než učení nového).

Budeme více potřebovat podnikatele, kteří hledají ve své činnosti hlubší smysl než hromadění peněz. Podnikatele, kteří hledají způsob jak mohou být užiteční svým zákazníkům, kteří umí zajistit práci pro své zaměstnance a kteří se umějí o svůj zisk podělit s lidmi, kteří to potřebují.

Předkládáme čtenářům knížku úvah, které souvisejí s podnikáním a světem kolem nás, světem, který má mnoho nedostatků, ran a trpících lidí. Tento svět dokáží zlepšit pouze lidé, kteří umí podnikat s talentem a dary, které dostali. Každý z nás v podstatě podniká už tím, že hledá své místo na tomto světě, objevuje smysl svého života, chce být užitečný a nese odpovědnost za volby, které provedl. Doufám, že tato knížka vám alespoň trochu pomůže na této cestě hledání.

Ukázka z knihy

Obyčejná slušnost

Manažeři se trénují v tom, jak vést lidi a jak rozvinout své charisma. Politici navštěvují kurzy slušného chování a etikety. Výsledkem je často člověk, který vypráví naučené fráze, nebo politik, který se stále usmívá jako blázen, protože mu poradci řekli, že je to lepší, než když se mračí a dívá do země. Další skupina školení se zaměřuje na motivaci lidí a různé manipulativní techniky jejich ovládání. Navzdory úsilí jsou politici stále drzejší a vulgárnější, vrcholoví manažeři si arogantně stěžují na své podřízené a většina pracovníků nechodí do práce s nadšením a radostí. Jak motivovat lidi, aby kvalitněji pracovali, aby byli lepší a dodržovali podniková pravidla a hodnoty?

Podívejme se sami na sebe, jak se nám daří v životě dodržovat své osobní plány. Kolikrát jsme odsunuli důležitou věc pro pohodlí a lenost, porušili zásadu, kterou jsme si již tolikrát slíbili dodržet. Můj přítel říká, že přestat kouřit je nejlehčí věc na světě, on prý přestal již alespoň dvacetkrát. Vidím rabující davy na ulicích a policisty, kteří jim vyhrožují tvrdými zákroky. Byl jsem ve firmě, která vyrábí stroje proti demonstrantům na dálkové ovládání. Přibývají šílení lidé, kteří začnou z ničeho nic střílet do lidí kolem sebe. Máme si koupit zbraně a střílet na ně? Nenávist, násilí a zlo se šíří kolem nás, ale potřebujeme proti nim úplně jiné zbraně, než jsou protiúder, represe nebo pomsta.

Podniky se dnes orientují na zákazníka a obchodníci říkají, že dobrý podnik dá svému klientovi vše, co chce a hned. Celý svět se mění na systém - dejte mi všechno, co chci a hned. Já jsem tady pán, já chci, já vím, já mám pravdu. Chybí nám trpělivost, skromnost, ochota čekat a vnímat svět očima druhých. Chybí nám slušnost.

Lidi není třeba motivovat, oni už přicházejí motivováni na tento svět. Děti se učí a dychtivě vnímají vše kolem sebe. Sledujte je při hrách a činnostech, které mají rády. Postupně jim motivace ubývá díky autoritám, kterým se musí podřizovat - učitelům a manažerům. Není třeba dávat lidem motivaci, stačí jim ji přestat odebírat - tím, že z nich vychováváme lidské zdroje, a ne lidské bytosti tím, že jim vnucujeme naši představu o jejich životě a nedáváme jim příležitost najít a rozdmýchat jiskru, kterou v sobě mají. Na otázku, proč je ve firmách tak málo motivace, bychom se mohli ptát i jinak - proč jí v nich tolik odradí. Na otázku: Proč je všude tolik násilí a zla? bychom mohli odpovědět protiotázkou: Proč je kolem nás tak málo lásky a dobra?

Studuji knížky o svobodných firmách a v jedné z nich hledá manažer Bob Koski z firmy Sun Hydraulics jediné slovo, kterým by vyjádřil podstatu správné organizace firmy. Našel slovo slušnost a definuje ho jako dar vlídnosti, soucitu a blahodárné dobré vůle. Slušné a skutečně rovnocenné zacházení s lidmi vede k tomu, že se motivují sami zevnitř, že vidí smysl v tom, co dělají. Motivace tedy není vnější působení na druhého člověka, ale vytváření podmínek pro to, aby se mohl svobodně rozvíjet. Už sv. Tomáš Akvinský ve 13. století mluvil o tom, že delegování neprobíhá shora dolů, ale naopak. Lidé zdola přesouvají směrem nahoru ty činnosti a rozhodnutí, kterými se nechtějí zabývat, nebo které přesahují jejich schopnosti. Lídr se takto stává tvůrcem podmínek a "nosičem vody". V knize popisuje firma FAVI, jak návštěvník našel otevřený sklad a ptal se kolemjdoucího dělníka, co udělá, když nenajde ve skladu potřebnou věc. "To se nikdy nestane, protože ten, kdo vezme poslední věc ze škatulky, jde do hlavního skladu a přinese novou krabičku," říká dělník. "A co se stane, když krabička chybí v centrálním skladu?" Ptá se návštěvník. "To je jednoduché," vysvětluje dělník, "kdo zjistí, že bere ze skladu poslední krabičku, dá vědět lidem v nákupu, a ti objednají další." "A co když to neudělá?" Nevzdává se návštěvník. Dělník se odmlčí a řekne: "To je otázka slušného chování, pane." Ne směrnice, ale slušnost vedou k výkonné firmě, spokojeným zaměstnancům a zákazníkům.

Otázky k zamyšlení

Máte rádi své zákazníky?
Chováte se k nim slušně?
Chováte se slušně ke svým zaměstnancům?
Musíte ve vaší firmě vytvářet "standardy slušného chování", nebo je slušné chování pro vaše spolupracovníky přirozené?
Přemýšleli jste nad tím, jaká je návratnost slušného chování?
Pracujete ve svobodné firmě?
Kdo vám naposledy sebral motivaci?
A komu jste ji odebrali vy?

Klíčová slova:

PodnikáníPodnikatel

Zdroj:

www.centrumpi.euhttp://www.ipaslovakia.sk