info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Strategie je každodenní práce manažerů

vychozi obrazek clanek

Kolik času jste věnovali definování vize, poslání a strategických cílů vaší firmy? Jaký je výsledek? V mnoha firmách se věnují nejlépe placení lidé obrovské množství času přípravě strategických vizi a plánů, desítky a stovky hodin připravují prezentace v Powerpointu. A výsledek? Působivé prezentace v PowerPointu.

Strategie je každodenní práce manažerů

Ján Košturiak

Od přípravy strategie k její realizaci

Kolik času jste věnovali definování vize, poslání a strategických cílů vaší firmy? Jaký je výsledek? V mnoha firmách se věnují nejlépe placení lidé obrovské množství času přípravě strategických vizi a plánů, desítky a stovky hodin připravují prezentace v Powerpointu. A výsledek? Působivé prezentace v PowerPointu. 

Problémy strategického řízení podniku:

 • Neznalost cílů. Vyzkoušejte si někdy na poradě vrcholového managementu jednotlivé členy. Dejte jim kartičky, ať na ně napíší hlavní cíle firmy pro daný rok, na tři roky dopředu, současný stav plnění hlavní akce, které se musí udělat do konce roku. Pokud začnou otevírat notebooky a hledat v nich "svoje" cíle, je to jasné. Postavte se před bránu podniku a položte stejnou otázku řadovým pracovníkům po skončení jejich práce.
 • Nejasnost cílů a slabé propojení s nimi. Mnohé cíle sice existují, ale jsou často příliš abstraktní, složitě definované, je jich mnoho a běžní pracovníci k nim nemají žádný vztah. Pokud jsou cíle nesrozumitelné nebo nejsou v souladu s hodnotovou orientací lidí, s jejich osobními cíli, touhami a emocemi, je těžké od nich očekávat vysoké nasazení. Většina běžných motivačních faktorů používaných při řízení podle cílů, je postavena na vnější stimulaci a   ne na motivaci, která vychází z nitra.
 • Nedostatek času, špatný time management a projektů. Pocit nedostatku času má mnoho manažerů. Problém je v tom, že ho věnují věcem, které nejsou důležité a nesouvisejí s klíčovými prioritami firmy. Naše analýzy ukazují, že mnozí vrcholových manažerů věnují operativě 80-90% svého pracovního času, obchodníci se místo obchodu věnují operativě v plánování výroby, nemají správně připravené jednání a standardizované procesy atd. Nedostatek času je výsledek špatné organizace, za kterou obvykle manažeři mají přímou odpovědnost. Management aktivit v čase a management projektů je slabinou mnoha firem a jeho příznakem je konstatování: "Nemáme čas".
 • Nepružnost. Strategie není vytyčování vizí a strategickými cíly a jejich tvrdohlavým sledováním. Strategie je soubor akcí, které směřují k dlouhodobému cíli. Tyto akce jsou neustále vyhodnocovány s ohledem na reakci prostředí na trhu (zákazníci, konkurence, měnící se trendy na trhu) a   jsou pružně přizpůsobovány těmto změnám. Potřeba strategické pružnosti je dnes klíčová, management se jí musí věnovat denně a ne pouze "jednou ročně na výročním zasedání", jak byli zvyklí doposud.
 • Popisy akcí, formálnost. Pod strategickým managementem se většinou prezentují formální popisy akcí, plánů, projektů a ne jejich realizace. Strategie je akce, realizace, schopnost dotahovat věci do konce, umění poučit se z chyb, schopnost vtáhnout většinu lidí do realizace a rozvoj jejich realizačních schopností.
 • Nedostatek lidí. Součástí strategie je rozvoj lidí. Pokud chybí lidé a znalosti, tak je to výsledek špatně realizované strategie. Vyprávět o tom, že nejsou lidé a školy nepřipravují studenty pro praxi, je zbytečné. Výběr, testování a  příprava lidí je základ strategie podniku. Vysoké vytížení lidí a nedostatek odborníků je často výsledkem špatné organizace projektů, ale hlavně toho, že se neustále v podniku začínají nové aktivity, aniž  by se dotáhli do konce a vyhodnotili aktivity z minulého období. 

Příprava a realizace strategie

Základem vytváření strategie firmy je univerzální model ZIPF (obr.1.), Kde se navrhují základní cíle, akce, termíny a odpovědnost.

 o1.jpg

Obr.1.: Základní rámec definování strategie - ZIPF

Celý proces tvorby strategie má svůj přesný postup, v kterém se využívají jednoduché a přehledné tabulky - tzv.  A3 reporty. Princip je v tom, že všechny podstatné informace se musí vejít maximálně na jednu stranu A3 v  přehledném a logickém uspořádání.

Příklad postupu vytváření a realizace strategie je v tab. 1.

Při realizaci strategie probíhají paralelně dva procesy - realizace a učení se (tab.2.).

Příklady A3 reportů jsou na obr.2, 3, 4, 5.

Při přípravě a realizaci strategie je třeba soustředit se na vyřešení následujících otázek:

 • Proč nemají vrcholoví manažeři čas věnovat se strategii?
 • Proč věnují vrcholoví manažeři většinu svého pracovního času operativě na úkor inovací a novým příležitostem?
 • Znají pracovníci strategické cíle a priority?
 • Jsou pracovníci vnitřně motivováni naplnit strategické cíle?
 • Existuje ve firmě dostatek pracovníků a znalostí k realizaci strategických cílů?
 • Jsou strategické cíle transformovány do akčních plánů a projektů?
 • Jsou všichni manažeři firmy schopni učit nové věci druhé?
 • Jsou všichni manažeři firmy schopni učit nové věci sebe?
Měsíc Akce Výstup
11 Definování strategie a cílů na další rok, analýza rizik Strategický plán - A3-1
12 Rozpad cílů a   návrhy projektů Plán cílů a   projektů A3-2
1 Start projektů na naplnění strategie - definování Plán projektu - A3-3
2 Kontrola projektů, korekce Výsledky, učení, A3-4
3 Měření  
4 Kontrola projektů, korekce Výsledky, učení, A3-4
5 Analýzy  
6 Kontrola projektů, korekce Výsledky, učení, A3-4
7 Řízení a sledování opatření  
8 Kontrola projektů, korekce Výsledky, učení, A3-4
9 Řízení a sledování opatření  
10 Vyhodnocení projektů, AAR Výsledky, učení, A3-5

 Tab.1.: Příklad postupu vytváření a realizace strategie 

 

Strategie Realizace Učení, rozvoj znalostí
Zákazník
 • Definování - motiv, cíle
 • Analýza příčin
 • Návrh a   výběr řešení
 • Realizace a vyhodnocení
 • Definování - požadavky
 • Učení - znalost
 • Použití - výsledek
 • Vyhodnocení - znalostní konto
Inovace
 • Definování - motiv, cíle
 • Analýza příčin
 • Návrh a   výběr řešení
 • Realizace a vyhodnocení
 • Definování - požadavky
 • Učení - znalost
 • Použití - výsledek
 • Vyhodnocení - znalostní konto
Finance
 • Definování - motiv, cíle
 • Analýza příčin
 • Návrh a   výběr řešení
 • Realizace a vyhodnocení
 • Definování - požadavky
 • Učení - znalost
 • Použití - výsledek
 • Vyhodnocení - znalostní konto
Procesy
 • Definování - motiv, cíle
 • Analýza příčin
 • Návrh a   výběr řešení
 • Realizace a vyhodnocení
 • Definování - požadavky
 • Učení - znalost
 • Použití - výsledek
 • Vyhodnocení - znalostní konto

Tab.2.: Realizace a učení se při provádění strategie

Oblast Cíl Měřítko Současný stav Budoucí stav Projekt, akce Termín Odpovědnost
Z              
I              
P              
F              

 Obr. 2.: A3-1

Cíl podniku Cíl projektu Projekt Motiv /popis Termíny začátek /konec Projektový manažer Sponzor Členové týmu
               
               
               
               

Obr. 3.: A3-2

Cíl podniku Cíl projektu Projekt Termín - plánovaný výsledek /skutčný výsledek Příčina odchylky Opatření
                                   
                                   
                                   
                                   

Obr. 4.: A3-3

 o5.jpg

Obr. 5.: A3-4

 

Klíčová slova:

StrategieManažer

Zdroj:

www.centrumpi.euhttp://www.ipaslovakia.sk