info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Transport a manipulace

S_Transport a manipulace.png

Transport – pohyb objektu z jednoho místa na druhé, který není součástí operace

Zbytečná manipulace

 • makro-plýtvání - zbytečná manipulace a přepravy (například z důvodů špatného uspořádání podniku)
 • mikro-plýtvání - přenášení dílů a výrobků v teritoriu pracoviště

Proč je transport a manipulace plýtváním?

 • aktivita, která nepřidává výrobku žádnou hodnotu
 • nebezpečí poškození výrobku během manipulace a transportu
 • způsobuje čekání na výrobky

S_Dávkova-vyroba-a-tok-jednoho-kusu.png

S jakými formami tohoto plýtvání se můžeme setkat na pracovišti?

 • vícenásobný transport (sklad, mezisklad, pracoviště, mezisklad, sklad)
 • přesun palet pomocí manipulačních vozíků
 • přeprava pomocí pásových dopravníků
 • dočasné uložení rozpracovaného materiálu
 • překládání výrobků do a z přepravek
 • přebalování materiálů, výrobků

Jaké jsou možné příčiny vzniku tohoto plýtvání?

 • dávková výroba
 • layout přizpůsobený technologickému uspořádání pracovišť (např. soustředění SMT linek na jednom místě)
 • nadprodukce – přesun, přemísťování překážejících rozpracovaných či hotových výrobků (palet)
 • špatná informovanost, chaotická organizace či plánování výroby
 • nepružnost dodavatelů měnit stávající balení materiálů

Jak můžeme transport a zbytečnou manipulaci plýtvání omezit?

 • procesní uspořádání pracoviště (linkové uspořádání) vs. technologické
 • tok jednoho kusu materiálu
 • optimalizace uspořádání pracoviště kratší dráhy pro tok materiálu
 • zrušení meziskladů
 • optimální balení materiálů, polotovarů přímo od dodavatele

Zdroj:

http://www.productives.cz