info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Nezavádějte metody štíhlé výroby

vychozi obrazek clanek

rozvíjejte své spolupracovníky ke štíhlému myšlení tak, aby pomocí vhodných metod zlepšovali své procesy. Je to jediná cesta, jak se stát štíhlými.

Ve dnech 23. - 24. září 2013 proběhla v hotelu Vinařství U Kapličky v Zaječí ve spolupráci s firmou Fosfa a.s. konference

Přednášející

Zdeněk Rybka      absolvent Baťovy školy práce - Baťova soustava řízení
Ivan Baťka  majitel a generální ředitel – Fosfa, a.s. - Hledání vlastní cesty ve firmě Fosfa
Jaroslav Drahoš    majitel a generální ředitel – Finidr, s.r.o - Změny v přístupu zavádění „Lean“ ve firmě Finidr
Radka Šušková  jednatelka a poradce managementu - New Dimension, s.r.o. - Jak vést lidi ke štíhlému myšlení
Miroslav Marek          jednatel a projektový manažer – Productive systems, s.r.o. - Dělejme správné věci správně

Pracovní workshopy

Jak je již tradicí na našich konferencích, nechtěli jsme, abyste byli pouze pasivními účastníky. Naším cílem bylo zapojit vás aktivně do diskuse a společně tvořit metodiky efektivní optimalizace procesů. K tomu sloužily pracovní workshopy, které probíhaly ve druhém dni konference. Na těchto workshopech jsme řešili následující témata a konfrontovali různé pohledy a zkušenosti kolegů z odlišných oborů a firem:

 • Proč se nedaří přenášet strategii na všechny úrovně a pracovníky ve firmě? Jak rozbíjet linii mraků?
  • neumíme definovat SMART cíle a akce na jejich naplnění
  • nezapojujeme lidi do tvorby strategie
  • neříkáme důvody – Proč se něco děje!
  • alibismus managementu
  • nejednotnost managementu
  • nekonzistentnost managementu
 • Proč se nedaří měnit myšlení a postoje pracovníků?
  • nedůslednost managementu
  • nečitelnost managementu, management nedodržuje pravidla
  • neznáme skutečné potřeby, neumíme motivovat
  • špatně nastavený systém cílů a odměňování
  • nevhodné manažerské metody
  • nedostatek času věnovanému lidem
  • neříkáme důvody – Proč
  • málo chválíme
  • neumíme bojovat s negativismem
 • Proč neumíme zavádět lean při velkém vytížení pracovníků?
  • Nevíme, co se za přetížením pracovníků skrývá
  • neumíme určit priority
  • neumíme se podělit o „best practise“
  • nerozumíme problémům okolních procesů – zdržujeme se navzájem
  • nejasná struktura řízení a komunikace
  • chybějící standardy => mnoho neefektivních činností (plýtvání)

Exkurze

Součástí konference byla exkurze ve firmě Fosfa a.s., Břeclav. Účastníci měli možnost vidět unikátní firmu, která se hlásí k odkazu T. a A. Bati. Snaží se uplatňovat jejich principy a to zejména princip hledání vlastní cesty. Účastníci měli možnost shlédnout ukázky projektů optimalizace procesů, které řeší studenti Fosfa univerzity, mohli nahlédnout do výroby pracích prášků a potravinářské chemie. Co však účastníci nejvíce ocenili, bylo setkání s pracovníky přímo v procesech a možnost diskutovat jejich problémy a zkušenosti.

Ukázka z akce

 

Co říci závěrem? (výběr ze zpětných vazeb)

+ Účastníci ocenili zejména setkání s p. Rybkou, absolventem Baťovy školy práce, který je velkou inspirací i pro dnešní generace.

+ Líbily se pracovní workshopy, kde pracovníci z různých firem hledali odpovědi na problémy, které je trápí.

+ Účastníci ocenili prostředí, organizaci a atmosféru konference.

+ Účastníci získali inspiraci od lidí, kteří se snaží implementovat metody a nástroje štíhlé výroby s jasným cílem zlepšovat své procesy a naplnit firemní strategii.

+ Potkali se lidé z různých firem a oblastí průmyslu. Měli možnost společně diskutovat a navrhnout způsob efektivního zlepšování procesů.

+ Viděli jsme zajímavou firmu, kde jsme mohli hledat inspiraci.

+ Získali jsme zajímavé kontakty pro další spolupráci.

-  Účastníci by chtěli více praktických ukázek v prezentacích

-  Tematicky nezapadlo téma Československých legii

-  Nedostatek času pro pracovní workshopy – nemohli jsme jít do hloubky

Související články:

Nezavádějte metody štíhlé výroby