info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Optimalizační projekty snadno a rychle

Result list m.png

V úterý 25. listopadu proběhl v Ostravě, v prostorách BEST WESTERN Hotelu Vista, seminář na téma:

„Optimalizační projekty snadno a rychle...
...to je ale utopie, pokud to má fungovat!"

Více než dvacet účastníků z jedenácti různých výrobních i nevýrobních firem diskutovalo toto velmi aktuální téma.

Dopolední blok byl věnován prezentacím přednášejících, kdy byly představeny pozitivní i negativní zkušenosti v rámci optimalizačních projektů.

Přehled příspěvků:

Miroslav Marek - Productive systems, s.r.o.

Co jsou faktory úspěšných optimalizačních projektů

 • Co je naše strategie, myslíme to vážně?
 • Kde jsou příčiny nízké úspěšnosti optimalizačních projektů?
 • Kdo se na projektech podílí a jak je řídíme?
 • Umíme projekty vyhodnotit a oslavit úspěch?

Radek Kluka – HP Pelzer, s.r.o

Štíhlá výroba mezi koberci

 • Ukázky aplikace štíhlého myšlení v podmínkách HP Pelzer Ostrava

Michal Zgabaj - Productive systems, s.r.o.

Optimalizace výrobní linky ve společnosti XY – proč nejsme úspěšní?

 • Krok 1: Opomíjíme minulost?
 • Krok 2: Nezvládáme přítomnost.
 • Krok 3: Zachraňujeme budoucnost!

Iva Dvořáková - Bühler Motor s.r.o., Václav Vítek - Productive systems, s.r.o.

Lidé a projekty – 2 strany jedné mince

 • Volba projektového manažera na projekt
 • Příklady projektů – pozitiva a negativa
 • Lidé jsou klíč – správnou výchovou podpora pro úspěšné projekty
 • Role vedení při optimalizačních projektech
Obrázek1.jpg Obrázek2.jpg

 

V odpoledním bloku probíhaly pracovní workshopy na téma Faktory úspěchu (či neúspěchu) optimalizačních projektů, účastníci konfrontovali své zkušenosti. Zabývali jsme se nejen implementací metod, ale také tím, jak zajistit, aby implementace byly úspěšné a přinášely firmám očekávané benefity.

Pozitivní ohlasy a splněná očekávání potvrdily význam pořádání této akce, jejímž cílem byla právě vzájemná výměna zkušeností a nalezení směru správné cesty k tomu, abychom byli v optimalizačních projektech úspěšní.

Obrázek3.jpg Obrázek4.jpg
Obrázek5.jpg Obrázek6.jpg

 

Součástí konference byla exkurze ve společnosti HP Pelzer, s.r.o., kde bylo možné shlédnout praktické výsledky realizovaných projektů a příkladů zlepšování procesů prezentovaných v dopolední části.

Výstupy semináře

Faktory úspěchu optimalizačních projektů

 • rutina, ochota ke změně
 • informovanost lidí, kterých se týká!
 • stanovení jasných cílů projektu
 • nastavení sledovaných KPI
 • současný stav (znalost – data)
 • přesná definice problému
 • popsat, co není součástí problému
 • termín (pokud možno raději delší...)
 • vyčíslení nákladů na projekt
 • volba členů v týmu, optimální tým
 • čas, prostor pro členy týmu v plnění úkolů
 • správná komunikace
 • podpora managementu
 • pravdivá data
 • jednotný management
 • přesná definice cílů, projektová omezení
 • krizové varianty = analýza rizik
 • touha po změně
 • nálada týmu
 • důslednost při plnění úkolů
 • zastoupení týmových rolí
 • standardní změny
 • materiálové zdroje
 • 59+1 (analýza)
 • role vizionáře / snílka
 • zlomení dogmat
 • vyčíslení přínosů a návratnosti investic
 • sponzor je členem managementu
 • pravidelná komunikace sponzor vs. tým
 • propojení servisů přes cíle a peníze
 • vtažení servisů do řešení od počátku

Faktory neúspěchu optimalizačních projektů

 • nejasně definovaný cíl
 • nedostatek relevantních dat
 • nespolehlivost strojů ve výrobě, nutná alternativa
 • nedodržování kroků projektu
 • neplnění úkolů (nikdy nebo pozdě)
 • nenastavená motivace (pozitivní a negativní)
 • časové omezení při zavádění projektů (strojů)
 • chybí krizový scénář
 • nedostatečná kapacita členů týmu
 • nevhodný projektový manažer a členové týmu
 • financování
 • podstata lidského faktoru
 • neochota spolupracovat
 • pocit nadřazenosti některých členů
 • nedostatečná podpora managementu napříč organizací
 • neschopnost týmové práce – pomoc ostatních oddělení
 • nestabilita směn operátorů
 • výroba nezná cíle optimalizace
 • šetření na nesprávném místě
 • zvyšování nákladů, zpoždění

Související články:

Optimalizační projekty snadno a rychle