info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Budování interních týmů lektorů ve výrobních firmách

vychozi obrazek clanek

Potřebují výrobní firmy své vlastní školitele a lektory? Mohou odborníci a specialisté být také dobří lektoři? Jakou přidanou hodnotu má interní školitel pro výrobní firmu? Odpověď zní ano. A zkušenosti i z českých firem na trhu to dokazují.

Budování interních týmů lektorů ve výrobních firmách je dlouhodobý a namáhavý proces. Na jeho počátku tedy musí být naplněny motivy všech zainteresovaných stran a chuť jít do toho. Jen lidé, kteří vidí spolu s cílem i přidanou hodnotu, dokážou překonávat na cestě k cíli překážky a nástrahy. A že je jich na cestě k budování interního týmu dost, o tom svědčí zkušenost mnoha firem, kde jsem podobné projekty měla možnost zavádět.

Potřebují výrobní firmy své vlastní školitele a lektory? Mohou odborníci a specialisté být také dobří lektoři? Jakou přidanou hodnotu má interní školitel pro výrobní firmu? Odpověď zní ano. A zkušenosti i z českých firem na trhu to dokazují.

Budování interních týmů lektorů ve výrobních firmách je dlouhodobý a namáhavý proces. Na jeho počátku tedy musí být naplněny motivy všech zainteresovaných stran a chuť jít do toho. Jen lidé, kteří vidí spolu s cílem i přidanou hodnotu, dokážou překonávat na cestě k cíli překážky a nástrahy. A že je jich na cestě k budování interního týmu dost, o tom svědčí zkušenost mnoha firem, kde jsem podobné projekty měla možnost zavádět.

Jednou z firem, kde dávají důraz na interní školitele, je společnost Siemens Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na počátku stála myšlenka, jak efektivně podpořit zavádění SPS výrobního systému. Odpověděli si jasně – kvalitním vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců. A pustili se do práce.

Na konci roku 2009 nominovali 20 zaměstnanců, kteří se nejprve vyškolili ve znalostech v oblasti metod štíhlé výroby jako je 5S, Kanban, štíhlá administrativa, SMED, FMEA atd., tedy metod, které potřebují všichni znát, aby se povedlo kvalitně zavádět systém SPS v jejich firmě. Školením získali potřebné znalosti a na projektech, kde si budou moci vyzkoušet, co se naučili, získají i zkušenost. To byl první krok. Dále bylo potřeba naučit metody i ostatní zaměstnance a proto tito lidé spolu s dalšími vybranými lidmi z Prozměnového týmu zahájili akreditovaný kurz s názvem Lektor - školitel.  A to už byla příprava, která směřovala k budování interního týmu školitelů.

Příprava lektorů není jednoduchá a začíná už samotným výběrem zaměstnanců, kteří mají pro tuto práci předpoklady. Určitě si všichni vzpomeneme na školní lavice, kde jsme se setkávali s různými druhy učitelů. Byli učitelé, kteří, měli výborné odborné znalosti, byli to specialisté na oblast, které se věnovali, ale nedokázali to nám žákům srozumitelně předat a tak jsme nic z jejich odbornosti nepochytili. A pak tam byli ti učitelé, kteří svoji odbornost dokázali předat nám žákům takovou formou, že jsme i složité věci chápali a dokázali je pak používat dál. Kdo z těchto dvou typů nám více předal? A toto je klíč, podle kterého je třeba vybírat lidi do týmů interních školitelů. Velmi šikovné je, když už v samotném začátku před výběrem dáme možnost zaměstnancům, aby se sami přihlásili do tohoto výběru a nabídli své zkušenosti a znalosti, o které se chtějí s ostatními podělit. Tito lidé jsou motivování k dalšímu rozvoji a často i HR oddělení uvidí v těchto lidech potenciál, který před tím neměli možnost vidět.

Když jsou lidé vybráni, začíná jejich příprava. Jedná se o školící dny, ve kterých se učí, jak předávat získané znalosti, jak učit druhé, jak vytvářet školící materiály a jak se připravovat na výuku. Vzdělávání je zaměřeno tak, aby si účastníci uvědomili specifika vzdělávání dospělých a dokázali si v metodice a didaktice najít svůj přístup k výuce odbornosti, kterou pak budou předávat svým „žákům“ – kolegům.

V době, kdy se školitelé připravuji a mají možnost si tak akreditovaným kurzem zvýšit svoji kvalifikaci, je na řadě kvalitní příprava HR oddělení. Tito lidé stojí před rozhodnutím, jak motivovat lektory, jak jim zajistit soustavnou podporu jejich rozvoje a musí také stanovit celou řadu pravidel pro interní vzdělávání. Jednou z oblastí, na kterou není možné zapomenout je rozhodnutí, kde se bude školit, jakou techniku k tomu firma zajistí, jak budou vypadat materiály (jednotnost a správná metodika podporuje profesionální přístup ke vzdělávání) a celá řada dalších důležitých aspektů. Spolu s připravovanými lektory pak pracují na tvorbě nástrojů, kterými budou ověřovat zpětnou vazbu účastníků interních seminářů a vyhodnocovat přínosy těchto aktivit.

A pak přijde den, kdy interní školitelé jdou učit první své kurzy. A tyto dny prověří jejich připravenost a ukážou, na čem je třeba ještě dále pracovat, aby byl cíl interního vzdělávání splněn.

Ve společnosti Siemens Elektromotory Frenštát už mají lektoři první své vzdělávací dny za sebou a vědí, že práce na zkvalitňování své práce už nikdy neskončí. Vědí, že proces budování interního vzdělávání je o neustálém zlepšování své vlastní lektorské práce a o hledání systému takových seminářů, které jsou pro zaměstnance přínosem. Jdou však dobrou cestou a pro mnohé mohou být příkladem.

Co je důležité, když chceme vybudovat kvalitní tým interních školitelů?

  1. Mít ve firmě nadšené lidi, kteří nápad podpoří.
  2. Motivovat zaměstnance, aby se sami přihlásili k poslání interního školitele.
  3. Vybrat lidi s dobrými předpoklady a schopností učit druhé.
  4. Podpořit rozvoj vybraných lidí kurzem zaměřeným na vzdělávání dospělých.
  5. Stanovit si jednotnou metodiku pro interní vzdělávání.
  6. Využívat ke konzultacím externí zkušené lektory, kteří urychlí a zpřesní vzdělávání odborníků.
  7. Zajet se podívat do výrobních firem s vybudovaným interním školením a získat dobrou praxi.
  8. Motivovat interní lektory k neustálému rozvoji svých školících dovedností.
  9. Měřit a vyhodnocovat přínos interního vzdělávání.
  10. Mít ve firmě nadšené lidi, kteří budou neustále motivovat ostatní k podpoře interního vzdělávání.

Toto je desatero ověřené praxí a žádný z bodů nelze při budování interního vzdělávání podcenit. Je to cesta dlouhá a není jednoduchá. Je to však cesta, na konci které je měřitelná přidaná hodnota pro firmu, pro HR oddělení, pro školitele. Ze zkušenosti vím, že řadu lidí, které jsme pomáhali ve výrobních firmách připravovat na práci interního školitele, tato příprava nastartovala ke zcela jiné kariéře ve své firmě. Ke kariéře, o které nikdy před tím nepřemýšleli, a ve které našli uspokojení a radost z práce. I to je jeden z přínosů budování interního vzdělávání.

Klíčová slova:

ZaměstnanciRozvoj zaměstnancůVzděláníŠkolení

Zdroj:

www.centrumpi.euhttp://www.ipaslovakia.sk