info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Tréninky a semináře Productive systems 2016 - Štíhlá výroba v praxi

Image988[1].jpg

Vážení zákazníci, firma Productive systems, s.r.o. pro Vás připravila na rok 2016 sérii praktických tréninků a seminářů z oblasti štíhlé výroby.

Tréninky budou zaměřeny na praktické využití základních metod štíhlé výroby ve Vaší každodenní praxi a Vy máte dvě možnosti, jak tyto tréninky využít. Jednou z možností je vybrat si téma tréninku dle Vaší potřeby a získat praktické znalosti a zkušenosti v této metodice. Druhou možností je zúčastnit se celého tréninkového programu a získat kromě znalostí jednotlivých metod také návod, jak tyto metody používat ve vzájemné spolupráci a dle potřeb firemních procesů a strategie firmy.

Na seminářích se chceme zaměřit především na výměnu zkušeností jednotlivých účastníků. Díky Vaším zpětným vazbám víme, že Vám nejvíce vyhovuje struktura, kdy v dopoledních hodinách proběhnou prakticky zaměřené prezentace na dané téma a v odpolední části probíhají workshopy, na kterých dochází k výměně zkušeností a jejichž výstupem jsou návody a doporučení, jak diskutované problémy řešit.

Tréninky se uskuteční v tréninkových prostorách našeho partnera firmy New Dimension ve Frýdku–Místku. Tréninky budou probíhat formou krátkého výkladu teorie s praktickými příklady a s procvičením daných metod pomocí simulačních her a tréninkové linky.

Semináře organizujeme v místě sídla firem, se kterými spolupracujeme, abychom Vám umožnili návštěvu jejich provozů.

Tréninky povedou naši lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zaváděním štíhlé výroby u renomovaných firem v různých oblastech průmyslu u nás i v zahraničí.

Pozvánka na Tréninky - Štíhlá výroba v praxi 2016 ke stažení zde.

 Lektoský tým

jednatel, projektový manažer / Productive systems,s.r.o.

Miroslav Marek

Více než dvacet let zkušeností se zaváděním štíhlých výrobních systémů a týmové práce v podnicích světových firem jako jsou Siemens, Continental nebo DURA, kde pracoval na technických a manažerských pozicích. Specializuje se na tvorbu a realizaci strategií založených na principech štíhlé výroby, budování štíhlých výrobních systémů a zavádění týmové práce. Certifikovaný Kaizen trenér a Kaizen manažer. Účastník studijních pobytů zaměřených na štíhlou výrobu v Japonsku, Mexiku a USA.

 

projektový manažer, lektor / Productive systems, s.r.o.

Václav Vítek

Projektový manažer v oblasti průmyslového inženýrství ve firmě Productive systems, s.r.o. a jednatel společnosti Svět produktivity, s.r.o. (dříve CPI web servis, s.r.o.). Zaměřuje se již jedenáctým rokem na komplexní zavádění štíhlého podniku ve společnostech. Úzce se orientuje na optimalizaci výrobních linek a výrobních a logistických procesů. 

 

projektový manažer, lektor / Productive systems, s.r.o.

Michal Zgabaj

Vystudoval obor průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Své zkušenosti získal jako průmyslový inženýr ve společnostech Siemens a Continental. Projektový manažer s více jak desetiletou zkušeností. Podílí se na komplexním zavádění principů štíhlého myšlení ve společnostech, zaměřuje se především na projekty optimalizací výrobních buněk,  pracovišť a layoutů, provádí tréninky metod štíhlé výroby.

 

Tréninky 2016:

  • Štíhlá výroba v praxi 9. 2. 2016 nebo 10. 5. 2016
  • Výrobní linky a buňky, štíhlý layout 16. 2. 2016 nebo 20. 9. 2016
  • Mapování toku hodnot - VSM (2 dny) 22. - 23. 3. 2016 nebo 21. - 22. 6. 2016
  • Péče o stroj, TPM 12. 4. 2016 nebo 6. 9. 2016
  • 5S, štíhlé pracoviště 24. 5. 2016 nebo 25. 10. 2016
  • Analýza a měření práce 7. 6. 2016 nebo 8. 11. 2016
  • Kanban, tahové systémy 8. 3. 2016 nebo 11. 10. 2016
  • Kaizen, 4-fázová technika (2 dny) 26. - 27. 4. 2016 nebo 22. - 23. 11. 2016

Tréninky se uskuteční v prostorách tréninkového centra ve Frýdku – Místku. Cena za jednodenní trénink je 3.900 Kč bez DPH (3.500 Kč bez DPH pro více osob z jedné firmy, případně pro celoroční účast). Cena za dvoudenní trénink je 6.800 Kč bez DPH (6.000 Kč bez DPH pro více osob z jedné firmy, případně pro celoroční účast). Tréninky jsou určeny pro pracovníky na všech úrovních řízení, manažerům i specialistům ve výrobních firmách, procesním i průmyslovým inženýrům, mistrům a tým lídrům.

Semináře 2016:

Připravovaná témata

  • Štíhlá administrativa
  • Co je skutečná strategie naší firmy?

Související články:

Trénink - 5S, štíhlé pracoviště 25. 10. 2016
Trénink - Analýza a měření práce 10. 11. 2016
Trénink - Kanban, tahové systémy 11. 10. 2016
Trénink - Mapování toku hodnot - VSM (2 dny) 21. - 22. 6. 2016
Trénink - Péče o stroj, TPM 6. 9. 2016
Trénink - Štíhlá výroba v praxi 10. 5. 2016
Trénink - Výrobní linky a buňky, štíhlý layout 20. 9. 2016