info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Průběh tréninku Štíhlá výroba v praxi 5. 3. 2015

uvos2.jpg

Ve čtvrtek 5. března proběhl ve Frýdku-Místku v prostorách tréninkového centra New Dimension trénink na téma:

„Štíhlá výroba v praxi"

Štíhlá výroba je dnes již všeobecně známým pojmem a standardem řízení a organizace výroby v mnoha podnicích. A stejně jako je to se standardy, které mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem, je to i s metodami a nástroji štíhlé výroby. Při návštěvách firem se neustále setkáváme s nepochopením základních principů zeštíhlování procesů, kdy metody a nástroje štíhlé výroby jsou  používány nevhodným způsobem na nesprávných místech a v nesprávný čas. Na tomto úvodním školení k plánované řadě praktických tréninků, které firma Productive systems pořádá v roce 2015, jsme představili principy a zkušenosti, které jsme získali během našeho působení u předních průmyslových výrobců, jakými jsou např. Continental, Siemens, Dura a další.

V novém sídle firem New Dimension a Production systems jsme uspořádali první seminář k řadě následných akcí zaměřených na správnou implementaci nástrojů štíhlé výroby.

Úvodního semináře se zúčastnilo 16 pracovníků z 6 firem a 2 studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

IMG_2994.JPG  IMG_3002.JPG 

Trénink probíhal v příjemné pracovní atmosféře, kdy hlavním cílem úvodní teoretické části byla diskuse o zkušenostech jednotlivých účastníků a seznámení se se základními principy štíhlé výroby. Byla to především následující témata:

  • plýtvání a přidaná hodnota
  • plynulý tok jako základní předpoklad štíhlých procesů
  • úspěch implementace lean je v přípravě a stabilizaci změny => v práci a komunikaci s lidmi v procesech
  • implementace nástrojů štíhlé výroby není cíl, ale pouze nástroj k dosažení cílů firmy

 V odpolední interaktivní části měli účastníci příležitost vyzkoušet si diskutované přístupy a principy na praktické simulační hře. Při hře viděli vliv zlepšení materiálového toku na zlepšení toku informací, zklidnění atmosféry, zvýšení produktivity práce, flexibility a schopnosti obsloužit zákazníka.

IMG_3639.jpg IMG_3663.jpg
IMG_3636.JPG IMG_3642.JPG
IMG_3004.JPG IMG_3658.JPG

 

Ze zpětných vazeb vidíme, že účastníci ocenili:

  • praktický přístup, logické zdůvodnění principů štíhlé výroby a štíhlých procesů
  • prezentaci dobrých i špatných příkladů implementace štíhlé výroby
  • praktické procvičení při hře
  • dostatek času pro diskusi a dotazy
  • organizaci a prostředí, v němž trénink probíhal, přístup lektora

Související články:

Trénink - Štíhlá výroba v praxi 5. 3. 2015