info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

TIETO GREENHOUSE 2016 - Program rozvoje talentů

new dimension.png

V letošním roce se program Greenhouse posunul do nové dimenze. Jeho hlavními znaky jsou mezinárodní tým talentů a nové technologie jako virtuální realita a internet věcí a služeb. Letos bylo manažery do tohoto rozvojového programu nominováno sedm účastníků z České republiky a pět ze zahraničí, Norska, Německa, Rakouska, Lotyšska a Finska.

Talenti se rozvíjejí v oblastech leadership, efektivní komunikace, vztahů mezi kolegy a s klienty, prohlubují si dovednosti ve výkonové a postojové rovině. Získané dovednosti využívají a trénují při práci na třech projektech Internet of Things – Czech Market Analysis, Internet of Things – Start Ups a World Business – Engaged Customer, kde zadavateli jsou Tomáš Gavlas, Tieto Czech s.r.o. a Carsten Henke a Andreas Bartoli, Tieto Germany GmbH.

 

Tento multikulturní přístup má mnoho pozitivních přínosů. Jedním z hlavních přínosů je, že se potkávají lidé z různých národních i firemních kultur. Účastníci se tak mohou navzájem inspirovat a bourat paradigmata, které je omezují při jejich práci na běžných pracovních úkolech.

Důležitá je také práce na tématech, které mají mezinárodní přesah a kde si mohou účastníci rozšiřovat své odborné a teoretické znalosti. Naučí se chápat specifika multikulturálních týmů.

U projektů "Internetu věcí a služeb" mají účastníci možnost pracovat na tématech, které se stávají budoucností nejen firmy Tieto, ale celého průmyslu a nastupující 4. průmyslové revoluce.

 

Naše společnost New Dimension, s.r.o., která připravuje program už 8 let, sestavila také letos multikulturální tým lektorů a konzultantů, kteří se starají o růst talentů po dobu celého roku. Všechny aktivity běží v anglickém jazyce, koučink se zahraničními účastníky je veden přes Skype a Lync meeting. Projektové týmy konzultují také virtuálně formou live meetingů.

 

Projekt realizujeme na různých místech – v Praze, v budově New Dimension, s.r.o. ve Frýdku – Místku, v Ostravě na Tieto Czech s.r.o..

 

Pestrost programu je důležitá pro to, aby účastníci dokázali reagovat na změny a především naplnili klíčové směřování programu – INOVACE – MOTIVACE -  ENERGIE.

Související články:

Firemní mítink na oběžné dráze aneb jak nakopnout mladé talenty