info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Generační bohatství pro rok 2020

logo__COOPERATION.jpg

Jak bude vypadat předávání zkušeností mezi lidmi různých generací v budoucnosti? Funguje to dnes, jak to fungovalo před 100 lety? A bude to fungovat i v budoucnu?

Vybavte si text písničky z dětství „Pec nám spadla“. Když vám v duchu naskočí její další slova, uslyšíte: „starý pecař není doma a mladý to neumí…“  Téma „starý zkušený  x  mladý nezkušený“ se opakuje v mnoha podobách i v pohádkách, ve filmech. To, co dříve fungovalo naprosto přirozeně v rodinách, vzájemné obohacování různých generací, se pomalu vytrácí. Děti už nemají tolik možností být v denním kontaktu se starší generací, se svými prarodiči, jako dříve. Modely rodiny se mění a tak už nesedíme spolu u jednoho krbu, dokonce už nesedíme spolu ani u jedné televize, ale často každý sám u svého mobilu nebo tabletu.

A současné modely z rodin se přenáší i jinde – do prostředí větších komunit – do firem. Protože se v interním světě firem pohybujeme stále, můžeme vidět a slyšet, jak se „živý organismus“ firem chová. Vnímáme obrovské bohatství jak u generace nastupujících, tak u generace těch, kteří už se pomalu chystají k odchodu z pracovní pozice. Víme, že potenciál, který je v těchto obou generacích ukrytý, je bohužel jen málo cíleně využitý.

Téma GENERAČNÍHO BOHATSTVÍ nás zajímá. Chceme vědět, jak je potenciál věkové kategorie 30- a 55+ smysluplně a systematicky využitý ve firemním světě. Je tento zdroj opravdu využívaný v době, kdy se stále více mluví o produktivitě, konkurenceschopnosti a lidském potenciálu?

Chceme vědět, jak bude GENERAČNÍ BOHATSTVÍ fungovat v roce 2020, 2050. Odpovědi na otázky jsme hledali u studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, u zaměstnanců různých výrobních firem, u personalistů, u majitelů firem, u lidí, kteří už pracovní kariéru ukončili.

MÁME NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ SE TÉMATU GENERAČNÍ BOHATSTVÍ VĚNUJEME:

  • Každá generace má něco, co ta druhá ne, ale z různých důvodů se o to neumí nebo nechce naplno podělit.
  • Nováčci zažívají vstup do firem bez motivační adaptace, jejich energie a elán bývá ubitý hned na startu - odcházejí pryč při první jiné nabídce.
  • Generace 55+ nevidí možnost nové seberealizace, firma jim nenabízí jinou perspektivu, cítí ohrožení od mladších kolegů (skupin), budují si ochrannou pozici nepostradatelného.

Únik know how je plýtváním, starší generace si cenné zkušenosti odnáší při odchodu z produktivního života, občas má pocit, že dělit se a sdílet s mladými je pro ně ohrožující. Mladá generace zase cítí nedostatek příležitosti nebo motivace k tomu, aby se o své know how podělila. Vidíme komunikační a vztahové bariéry, které jsou obhajovány např. generačními rozdíly, jinými komunikačními technologiemi, jinými hodnotami, jinými rituály, slovníkem, vzpomínkami.

Chybí nám systémový a dlouhodobý přístup, aby se eliminovaly zbytečné předsudky a povrchní vzájemné hodnocení generace 30- 55+. Důsledky mají dopad, který sahá dál než k vrátnici firmy. Ovlivňují nakonec rodinu, trh práce, kulturu daného regionu, vzniká kruh příčin a důsledků, který se těžko rozplétá.

Chceme se o změnu přístupu pokusit, spolupracujeme s oběma věkovými skupinami v ročním projektu GENERAČNÍ BOHATSTVÍ.

 generacni bohatstvipozadi.jpg

Forma práce v průběhu roku je neobvyklá, nejedná se o trénink nebo školení v obvyklém slova smyslu. Vytváříme nové plochy pro sdílení, volíme nové formy aktivit, spouštíme pomyslnou kaskádu vlivů, které samovolně a dlouhodobě mění firemní kulturu. Na konci ročního programu se začínají projevovat změny:

- Zlepšuje se využití potenciálu obou generačních skupin, a tím se zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

- Změněná firemní kultura a partnerská komunikace spouští nenásilný a dlouhodobý efekt = změna na jedné úrovni způsobuje změny v jiných úrovních.

- Vzájemný pozitivní vliv dvou generací posiluje partnerský a spolupodnikatelský přístup, rozšiřuje se přirozený networking, stoupá motivace. 

- Daří se lépe uchovat know how ve firmě – zachovat a rozvíjet tzv. „gen zakladatelů“. 

Související články:

Firemní mítink na oběžné dráze aneb jak nakopnout mladé talenty
Formy vzdělávání v nové dimenzi
TIETO GREENHOUSE 2016 - Program rozvoje talentů
R (EVOLUCE) JE TADY! JSME V NÍ