info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

NÁVOD PRO MOTIVACI: chci, abys chtěl!

RL_Stvartakova.jpg

Vzpomínáte si na scénu z filmu Pelíšky, kdy celá rodina rozbaluje dárky u stromečku? Vybavte si okamžik, kdy syn rozbaluje krabici, očekává boty, dostane boty, ale....nejsou to ty, které viděl ve svých představách. Opravdu dáváte zaměstnancům to, po čem touží?

Kolikrát v životě jsme přesně věděli, co nechceme? Umíme si ale také odpovědět i na otázku - co chceme místo toho? Pojem motivace je velice široký a dle dostupných zdrojů neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Stejně tak, jako i odborníci z dané oblasti pohlížejí na motivaci z různých úhlů pohledů, tak i názory veřejnosti a manažerů se liší. Zatímco někteří vnímají pod pojmem motivace především vnější viditelné znaky, například hmotné odměny, jiní vnímají tuto problematiku do hloubky.

POCHVALA ŠÉFA MOTIVUJE

Stejně tak bychom mohli vnímat rozdíly v přístupu k motivaci zaměstnanců z hlediska kulturních rozdílů. Manažer z čínské firmy možná slovo motivace ani nepoužívá, protože motivaci automaticky u zaměstnanců předpokládá. Také my se v českých firmách setkáváme s různými názory manažerů na to, jak své lidi motivovat. Postoje, například k pochvale, se pohybují na škále od: „Já své lidi nepotřebuji chválit, oni vědí sami, že to dělají dobře!" po „Sleduji své lidi denně a cíleně je chválím za konkrétní výkony. Motivaci lidí vnímám jako nejvyšší prioritu své manažerské práce."

Na otázku, jak motivovat zaměstnance, neexistuje jednoduchý recept, přesto fungují i v této oblasti zákony, které můžeme přirovnat k zákonům přírody. Rostlina, kterou nezalévám, nepečuji o ni, nedávám jí podmínky, které potřebuje - neporoste. Je to jednoduché a přesto v realitě se často divíme, proč člověk „kaktus" nepotřebuje ke svému výkonu mnoho vody a člověk „slunečnice" se bez slunce nikam neotáčí.

ZAJETÉ KOLEJE A STEREOTYPY OTUPUJÍ

Ze zkušenosti z praxe vidíme, že velmi často fungujeme v zajetých kolejích, stejných vzorcích chování, které nám ale přinášejí také stále stejné výsledky. Pokud chceme získat motivované lidi, měli bychom přemýšlet o tom, jak je motivovat jinak. A v tom je možná odpověď, jak motivovat: nesnažme se motivovat lidi k jinému, vyššímu výkonu, pokusme se je motivovat k jinému postoji. Je to jednoduché počítání: pokud chceme zvyšovat pouze výkon, může stačit vyvíjet dlouhodobý a intenzivní tlak, kontrolovat, řídit tlakem. Tento způsob motivace má jistě své výsledky a firmy, které takto motivují, mohou prosperovat. Je to ale způsob velmi náročný na čas a kontrolu. A hlavně, lidé nebudou samostatné uvažovat. Pokud zvolíme jiný způsob motivace, který vede ke změně postoje lidí k práci, k firmě, k zákazníkům, pak efekt bude dlouhodobý. Proč? Protože zde také platí jeden ze zákonů přírody, a to je ten, že se od sebe vzájemně učíme.

IMPULSEM K VYŠŠÍ MOTIVACI JSOU KLIENTI

Motivujme lidi k tomu, aby se od sebe učili to, co je pozitivní, přínosné a viditelné navenek. To znamená, aby motivovaný postoj lidí byl čitelný například i pro zákazníky, klienty firem. Zákazníci od firem vyžadují individuální přístup, také oni mají svou motivaci. Pokud jsou však nabídky jednotlivých firem kvalitou, cenou i poskytovanými doplňkovými službami srovnatelné, hraje při výběru firmy velikou roli firemní kultura dané společnosti. Proto by vedení výrobních firem mělo klást důraz na ověření toho, jak je jejich firma vnímána, jak se motivace či demotivace zaměstnanců projevuje navenek směrem k zákazníkovi. Zmapovat úroveň motivace zaměstnanců není jednoduchý úkol a rozhodně nelze splnit jednorázově a rychle. Pokud vedení společnosti vidí úzkou spojitost mezi budováním úspěšné firmy a cílenou motivací vlastních lidí, může tak výrazně posílit konkurenceschopnost společnosti na trhu. Tento přístup je viditelný u úspěšných firem jako je Google, Semco nebo Zappos. Tyto firmy jsou úspěšné i díky tomu, že mají odvahu dát lidem svobodu, prostě motivují jinak a dostávají jiné výsledky. Evidentně přínosné.

SVOBODA MOTIVUJE

Možná, že k pochopení principu motivace stačí, když si přečtete tento text:
V souvislolsti s vzýukemm Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdat psíemn ve solvě. Jdeiná dleůitžá věc je, aby biyy pnvrí a psoeldndí pímensa na srpváénm mstíě. Zbytek mžůe být totální séms a ty to přoád bez porlbméu peřčetš. Je to potro, že Idiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao deek. Zjíamvaé, že?? Je možné, že jste tento text přečetli a s uspokojením se ujistili, že to dokážete. Nebylo to jednoduché, nebylo to obvyklé, ale uměli jste to. Už chápete? Dostali jste šanci sami si poradit, sami si seskládat písmena, nikdo vám nedal předem návod, jak číst přeházený text.

Tady máte „recept", jak motivovat zaměstnance: Není nutné dávat lidem přesný návod, stačí dát pomyslné první a poslední písmenko úkolu, věřte jim, oni si poradí. Možná zpočátku udělají chyby, možná budou mít obavy, že to nezvládnou. Možná budou vyžadovat, abyste jim poradili přesně, jak to mají udělat. Ale vzpomeňte si, i oni pak budou cítit radost, že si poradili sami, tak jako vy, když jste dokázali přečíst neobvyklý text.

Zdroj:

New Dimension, s.r.o.