info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Nadvýroba

S_nadvyroba.png

Nadvýroba = výroba produktu, který v daném okamžiku zákazník nepotřebuje. Proč nadvýroba představuje plýtvání? Jaké jsou příčiny nadvýroby? Jak můžeme plýtvání z nadvýroby omezit?

Proč nadvýroba představuje plýtvání?

 • váže finanční prostředky
 • zvyšuje nároky na výrobní a skladovací plochy
 • zvyšuje potřebu pracovníků
 • zvyšuje riziko selekcí velkých dávek polotovarů nebo výrobků

Jaké jsou příčiny nadvýroby?

 • velkosériová výroba
 • neschopnost dosáhnout krátké časy na seřízení
 • vytváření skladové zásoby k nahrazení produkovaných vadných dílů
 • přezaměstnanost

Jak můžeme plýtvání z nadvýroby omezit?

 • použitím vhodného systému plánování výroby (Kanban, SAP apod.)
 • dodržováním standardů
 • aplikací metody pro rychlou změnu sortimentu (výměnu přípravku - SMED)
 • aplikací účinné preventivní údržby (TPM)
 • zabezpečením vysoké kvality

 

Zdroj:

http://www.productives.cz