info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

4/2009 Organizace podniku a týmová práce

obálka.jpg

Vážení čtenáři,

hlavním tématem aktuálního čísla, které se vám dostává právě do rukou, je organizace podniku a   týmová práce. Možná někteří z vás jsou překvapeni, proč právě tato témata, když v současnosti má většina firem úplně jiné problémy - pokles zakázek, s tím spojené propouštění a razantní snižování nákladů, hledání nových možností na trhu. Je období velkých turbulencí na trhu, s čímž je spojena i velká nejistota pro podniky. A právě, čím větší nejistota, tím důležitější je týmová práce. Klíčovým faktorem úspěchu každého podniku jsou mezilidské vztahy, vyváženost rolí týmu a motivace jednotlivců řešit problémy. Čím více pohledů, tím více řešení, ale i možných konflikt ů. Je dokázáno, že bezkonfliktní společnosti ztrácejí rychle svoji konkurenční schopnost. Porovnání otevřené diskuse a zpětné vazby, komunikace, odhalování skutečných příčin, brainstorming, konstruktivní kritika, příjemné a kooperativní prostředí, synergie - To je jen několik benefitů, které můžeme získat zaváděním principů týmové práce do všech oblastí podniku.

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk