info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

2/2010 Soustava řízení

4-3-2012 19-16-45.jpg

O podnikání a podnikatelích

V posledních týdnech jsme diskutovali o podnikání a podnikatelích. Často dostávám otázku, zda se dá podnikat eticky nebo kolik procent podnikatelů podniká poctivě - bez úplatků a podvodů. Říkám, že takových podnikatelů je 100%, protože ti, kteří podnikají nepoctivě nejsou podnikatelé, i když se označení jejich profesi začínají na P - podvodník, překupník, podnikavec, politik... Abych byl spravedlivý, začínám věřit, že i mezi politiky mohou být slušní a šikovní lidé. Měl jsem pocit, že jsem takového nedávno potkall.

vychozi obrazek clanek

Vytvoření vlastní soustavy řízení

Společnost FINIDR, s.r.o. je největší tiskárnou knih v České republice. Celosvětově je v polygrafii pouze 1,5 % firem, které zaměstnávají více jak 100 pracovníků. FINIDR, s.r.o. je s 350 zaměstnanci a ročním obratem 500 mil. Kč minimálně středoevropským leadrem v tomto sortimentu výroby

01.06.2010
Ján Košturiak.jpg

Nejlepší praktiky někdy škodí

Pokud někdo tvrdí, že ví, jak řídit váš podnik, tak nepochopil vaši otázku. Nesprávné používání mnoha teorií managementu a nejlepších praktik může vážně poškodit zdraví vaší firmy.

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

O politicích a podnikatelích

Milan Zelený - Globální profesor, působící na Fordham University v New Yorku, ale takové na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi'an, Fu Jen University v Taipei a Indian Institute of Technology, Kanpur. Přes 25 let je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems Management. Obsadil 1. prick v zebřičky nejcitovanějších českých ekonomiky av roce 2007 byl na jeho počest vydán tzv..Festschrift, pod názvem Knowledge and Wisdom. Autor monografie Human Systems Management. Jeho populární knihy v češtině jsou např. Cesty k úspěchu a Neučte se z vlastních chyb.

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Kam směřuje firemní vzdělávání

Rozebírat to, že školství nepřipravuje odpovídajícím způsobem absolventy na jejich praxi ve firmách fungujících v konkurenčním prostředí, by bylo pověstným nošením dříví do lesa. Jak je na tom ale vzdělávání ve firmách? Je důvod si myslet, že lidé s firemní praxí jsou na tom mnohem lépe než čerství absolventi? Umí podnikatelské subjekty zajistit odpovídající vzdělání lépe než školy?

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Budování interních týmů lektorů ve výrobních firmách

Potřebují výrobní firmy své vlastní školitele a lektory? Mohou odborníci a specialisté být také dobří lektoři? Jakou přidanou hodnotu má interní školitel pro výrobní firmu? Odpověď zní ano. A zkušenosti i z českých firem na trhu to dokazují.

Budování interních týmů lektorů ve výrobních firmách je dlouhodobý a namáhavý proces. Na jeho počátku tedy musí být naplněny motivy všech zainteresovaných stran a chuť jít do toho. Jen lidé, kteří vidí spolu s cílem i přidanou hodnotu, dokážou překonávat na cestě k cíli překážky a nástrahy. A že je jich na cestě k budování interního týmu dost, o tom svědčí zkušenost mnoha firem, kde jsem podobné projekty měla možnost zavádět.

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Problémy jsou důležitou součástí výrobního systému

Problémy jsou nedílnou součástí každého výrobního systému. V podniku plní významnou funkci. Pokud je problémům věnována dostatečná pozornost, stávají se impulsem pro růst a rozvoj podniku. Avšak tytéž problémy mohou růst firmy zpomalit, či zastavit, pokud podnik dopustí jejich přeměnu na reálné krize.

Základem úspěšného a dlouhodobého růstu firmy je správný a na míru ušitý výrobní systém. Délka a kvalita životního cyklu podniku závisí na schopnosti podniku zdolávat překážky a řešit problémy, respektive předcházet jim v každém elementu a na každé procesní úrovni svého výrobního systému.

Představme si výrobní systém současného podniku, jehož funkční model je znázorněn na obr.č.1. Výrobní systém sestává ze tří elementů:

  • Technický element
  • Lidský element
  • Element znalostí
01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Kouzelný proutek na efektivitu

Jak můžeme vyrábět efektivněji? To je otázka, kterou si kladou dnes manažeři nejčastěji když hledají konkurenční výhodu a čelí opakovaným poklesům cen výrobků. 

"Díky automatickému sběru dat máme okamžitě k dispozici údaj o celkovém využití zařízení (OEE)." 

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Kola Kellys případová studie

Přechod ekonomického systému od plánované ekonomiky k tržní ekonomice umožnil soukromé podnikání v každé oblasti. Případová studie předstírá vývojové etapy podniku z pohledu jeho růstu. Nové společensko-ekonomické podmínky vytvářeli předpoklady pro založení soukromého podniku. V roce 1991 Branislav Divinec a Peter Divinec založili podnik MAMA, s. r. o. Podnikatelskou činnost začali zřízením půjčovny kol v autokempu a jejich prodejem na tržnicích. Vlastníci začali prodávat kola v roce 1991. Od roku 1994 začali vyrábět vlastní modely ve vlastních výrobních kapacitách na Slovensku. Již v roce 1993, tedy dva roky po vzniku podniku MAMA, prodávali na Slovensku 30 000 kol ročně (celkově se na Slovensku prodá přibližně 150 000 kusů ročně) a tak získali významné postavení na trhu.

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Komunikujme

V běžném životě spolu lidé komunikují, aby dosáhli shody - manželství, rodinná dovolená, značka rodinného auta, počet dětí atd. Je tomu tak i ve firmách?

Firmy mnohdy plánují do daleko větších detailů než rodiny. Vždy od podzimu do konce roku se zabývají tvorbou budgetů, v průběhu celého roku forcastingem a v případě zavádění nových produktů a technologií důkladnými marketingovými průzkumy.

01.06.2010
vychozi obrazek clanek

Komunikace se zákazníky

Komunikace se zákazníkem. Velmi krásná a velmi široká oblast, která téměř nemá hranic ... Právě proto se zaměříme jen na její složku. Složku emocí a pocitů. 

Řekneme si o tom: 

  1. Jako v obchodě lidí ovlivňují pocity a emoce? 
  2. Jako svou roli hraje vzájemná sympatie a antipatie mezi lidmi? 
  3. Jako odhalováním skrytých potřeb,, pomůžeme zákazníkovi koupit náš produkt "? 

Často si neuvědomujeme, jak je komunikace důležitá. I díky ní dokážeme dosahovat svých cílů. Plnit si své touhy. Na druhé straně právě nedorozumění v komunikaci jsou hlavní příčinou až takových extrémů jako jsou války mezi národy. 

01.06.2010

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk