info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

1/2010 Podnikové procesy

4-3-2012 18-57-12.jpg

Co se to děje?

Toyota, vzor kvality a KAIZENu, opravuje na milionech svých automobilů brzdové a plynové pedály. Přidávají se automobilky Honda, PSA, Ford a další. Sázkové kanceláře vylašují tipovací soutěže, která další automobilka objeví ve svých modelech chyby. Politické strany si propírají špinavé peníze a jeden zloděj křičí, aby chytili toho druhého. Na Štrbském plese prý jezdili "žraloci" na koních pod osobním dohledem šéfa kontrolního úřadu. Co se to děje?

vychozi obrazek clanek

Voodoo Management - Většina podniků je obětí absolutních nesmyslů

Profesoři Stanford University, Jeffrey Pfeffer a Robert I. Sutton, autoři známé The Knowing-Doing Gap, v knize Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management. Harvard Business School Press, uvádějí:

Tvrdá fakta, nebezpečné polopravdy a naprosté nesmysly, které leží za tzv. úspěchem řady amerických podnikatelů a manažerů

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Taková normální firma

Naše domácí firmy mají věk maximálně 20 let. V lidském životě je to práh dospělosti. Tento článek shrnuje některé typické problémy, které se vyskytují v našich firmách bez ohledu na jejich obor podnikání, naznačuje, kam by se měly tyto firmy orientovat v rámci globální transformace, která dnes probíhá.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

František Čuba a Agrokombinát Slušovice

"Lepší je udělat chybu, než nic nezkusit", říká docent František Čuba. A zkusil toho dost. Když nastoupil do JZD Slušovice v roce 1963, mělo zemědělské družstvo obrat 1 milion korun. Dal si cíl vydělat 100 milionů. Když dosáhl tento cíl, naplánoval si miliardu. Když dosáhl miliardu, dal si plán sto miliard. V roce 1990 "novodobí revolucionáři" rozložili podnik, který měl 5000 zaměstnanců, 7000 družstevníků, 7 miliard obrat a 800 milionů zisk. Proč to dělali? Následovaly výslechy a soudy. Revolucionáři umějí většinou bourat. V tomto případě potřebovali zničit podnik, který dokazoval, že i v socialismu se dalo úspěšně podnikat. Ekonomové spočítali, že kdyby Agrokombinát Slušovice dále pokračoval, dnes by dosáhl obrat kolem 100 miliard. 

Navštívili jsme pana předsedu, docenta Františka Čubu v jeho kanceláři ve Slušovicích. Naproti seděl génius, kterého se někteří lidé pokoušeli zničit. Absolvoval přes 80 vyšetřování. Nic mu nenašli, ale vzali mu hodně energie. Po Agrokombinátu Slušovice zůstalo přes 40 fungujících firem, zůstal však i originální podnikatelský model, který může být vzorem i dnes.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Řízení růstu výrobního podniku

Malé dítě roste, protože přijímá potravu. Ale jeho život - především jeho budoucnost - závisí na rozvoji všech složek jeho osobnosti - fyzické, mentální duševní i duchovní. Pokud si chce podnik udržet dlouhodobý růst a  úspěch, musí rozvíjet nejen technické prvky výrobního systému, ale i postoje a znalosti svých zaměstnanců. Mluvíme o vyváženém rozvoji výrobního systému.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Vizualizace ve výrobních závodech I.D.C.Holding, a.s.

Vizuální management patří k jedněm z nejmodernějších manažerských metod. Je také jednou z metod, které využívají jednotlivé manažerské školy, ať už americká, japonská nebo západoevropská. Vizuální management patří do skupiny tzv. měkkých manažerských metod, ke kterým se řadí manažerské metody nevyžadující tlak, imperativní způsoby, přísné dodržování pravidel a další nátlakové metody. Zkušenosti z  těchto firem i naše vlastní ukazují, že tato definice není úplně přesná. Vizuální management lze považovat za měkkou manažerskou metodu pouze z toho hlediska, že nevyžaduje externí donucovací prostředky. Ne z hlediska vnitřní motivace pracovníků, udržení si profesionálního image, respektu a uznání od okolí, spolupracovníků i nadřízených, je to velmi tvrdá metoda, která v určité fázi soutěživosti přechází až do nezdravé rivality. Tím, že reakce na vizualizované skutečnosti vychází z vnitřní potřeby pracovníků, je při vizuálním managementu možné dosáhnout velmi dobrých výsledků s minimálními náklady, které představují pouze technické zabezpečení vizualizace.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Strategie je každodenní práce manažerů

Kolik času jste věnovali definování vize, poslání a strategických cílů vaší firmy? Jaký je výsledek? V mnoha firmách se věnují nejlépe placení lidé obrovské množství času přípravě strategických vizi a plánů, desítky a stovky hodin připravují prezentace v Powerpointu. A výsledek? Působivé prezentace v PowerPointu.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Six Sigma a přínosy v praxi

Ve snaze zvyšovat úroveň kvality vyráběných výrobků se mnohé firmy orientují na známé techniky a metodiky, které jsou využívány v oblasti řízení kvality. Tyto, buď z historického pohledu, přinesly mnohým podnikům nezpochybnitelný úspěch, nebo jsou vnímány jen jako „trendy vlnou ", která právě silně vane v rámci mohutné podnikové a tržní globalizace.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Obal musí být v souladu se systémem a naopak

Globalizace trhu zapříčinila, že dnes až na některé vyjímky bojujeme ve všech branžích s konkurencí, o které jsme dříve ani netušili. Boj je to tvrdý a každá firma si může zvolit svoji taktiku.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Produktivita přiúdržbě a seřizování strojů

Zvyšování produktivity práce se stalo každodenním slovním spojením ve většině firem. Pokud podnik tento trend zachytí, vede to ke zvyšování automatizace a optimalizaci výrobních procesů. Zvyšování automatizace a technologií nese s sebou současně požadavky na kvalitní a výkonnou údržbu.

01.03.2010
vychozi obrazek clanek

Aplikace metod průmyslového inženýrství v keramické výrobě

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. v současné době představuje největšího výrobce keramických obkladových materiálů v České republice a patří i k významným hráčům na evropských trzích. Společnost zachovává a rozvíjí historickou tradici keramické výroby, obchodní značka RAKO oslavila před dvěma lety 125 let svého trvání. Firma oslovuje své zákazníky ucelenou širokou nabídkou bytové keramiky, v oblasti systémového řešení komerčních nebo vysoce namáhaných nekomerčních objektů zajišťuje nabídku svých výrobků pod obchodní značkou LB Object.

01.03.2010

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk