info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

3/2010 Inovace

obalka.jpg

Od hlasu zákazníka ke společnému jazyku

Mnohé firmy se pokoušejí zavádět moderní metody organizace a řízení podnikových procesů. Některé z nich jsou neúspěšné a jejich manažeři, místo aby přemýšleli nad skutečnou příčinou, dělají další a další pokusy. Po čase se zjistí, že mnozí pracovníci nevědí, co přesně chceme, nechápou smysl, neznají své úkoly v probíhajícím projektu změny nebo nepřemýšlejí způsobem, který jsme od nich očekávali. Přicházejí noví pracovníci z jiných firem, externí konzultanti a trenéři. Každý mluví svým jazykem. Proč se v Babylonu nepodařilo dostavět věž?

feel eco.jpg

Inovace jako nástroj dlouhodobé perspektivy firmy

Jen několikrát za život máme možnost být součástí něčeho velkého, jiného, ​​zajímavého. Někomu se to podaří jednou za život, někomu dvakrát a někomu bohužel nikdy. Společnost IPA Slovakia se zúčastnila inovačního projektu ve společnosti FOSFA Břeclav. Fosfa patří mezi nejvýznamnější výrobce pracích a   čisticích prostředků ve střední Evropě. Filozofie této společnosti je orientována hlavně na harmonii mezi člověkem a přírodou. Před 2 lety přistoupili k  nejdůležitějšímu rozhodnutí v jejich novodobé historii a to vyrábět produkt s hlubokým respektem k přírodě.

01.09.2010
Foto_Tomas Wolgemuth.jpg

Feel Eco je nový produkt na slovenském a českém trhu

Tomáš Wolgemuth se narodil se ve Valticích. Vystudoval Slezskou Univerzitu v Opavě, obor Marketing a management. Ve Fosfě pracuje od roku 2004, kdy jako absolvent nastoupil na pozici referent prodeje. V současné době pracuje jako Ředitel obchodní divize Detergenty a společně s týmem má na starosti především péči o stávající zákazníky a navazování vztahů s novými partnery. Mezi jeho záliby patří sport, cestování a filmy.

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

Deset chyb při inovacích

V mnoha firmách se pod inovacemi rozumí technické zdokonalování produktu a za inovační proces se považuje proces vývoje nebo redesignu výrobku. Výsledkem inovace je však vytvoření nové hodnoty pro zákazníka, která vůbec nemusí mít charakter technického řešení výrobku. Velkou hodnotu můžeme poskytnout zákazníkovi inovacemi procesů (Toyota, Kyocera) nebo celého podnikatelského systému (Dell, Apple) - kvalita, rychlost, pružnost, individuální zákaznické úpravy, emoce apod.

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

Postavit dům jako automobil

Ing. Petr Morávek, CSc. je člověk, který se nedá zařadit do standardní šablony. Autor několika patentů, autorských osvědčení a průmyslových vzorů založil v roce 1990 společnost Atrea, která dnes patří mezi lídry na trhu v oblasti mikroklimatu budov. Petr Morávek vyvinul klíčové produkty v oblasti rekuperace tepla, které jsou dnes instalovány v rodinných domech, kuchyních, hotelech, průmyslových budovách, ale i věznicích a množství dalších budov. S manželkou Taťánou a synem Danielem vybudoval moderní rodinnou firmu, která se úspěšně prosazuje i v zahraničí. Inovátoři však nikdy nejsou spokojeni s dosaženým stavem a Petr Morávek neustále hledá nové příležitosti.

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

Nový svět kvality - definice, měření, role

Tradičně byla kvalita chápána jako jedna z dimenzí výrobku a procesu, obzvláště mezi výrobními inženýry. Výrobce se může soustředit na náklady nebo rychlost nebo kvalitu nebo spolehlivost nebo … důraz je vždy na to “nebo”. Někdo vyrábí levně, jiný kvalitně, další rychle. Soustředění se na jednu z dimenzí je snazší, srozumitelnější a technicky zvládnutelnější. Zákazník je pak nucen volit, musí kompenzovat svá rozhodnutí: platit za kvalitu či rychlost, vzdávat se kvality či rychlosti za nižší ceny, atp. Rozhodovací kompenzace (tradeoffs) byly způsobem života ve světě hegemonie výrobce.

01.09.2010
Peter Kormanec.jpg

Řešení problému metodou Doe

Při řízení a optimalizaci výrobních procesů jsme v praktickém životě pravidelně konfrontováni s potřebou řešit příčiny různorodého charakteru. V oblasti řízení kvality jde zpravidla o příčiny, které mají přímý vliv na úroveň dodržování požadovaných parametrů a tolerancí vyráběných výrobků.

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

Zvyšování produktivity práce manažerů

Kdo by nechtěl být produktivním manažerem? Otázka je, co je vlastně produktivita manažera a jak se dá zvyšovat. Mnozí manažeři mají pocit, že jejich produktivita znamená, že umí za určitý čas vybavit víc věcí než jejich spolupracovníci, že umí vyřešit za krátký čas velmi složité problémy, s nimiž si jejich kolegové nevědí rady. Já vnímám výkonnost a produktivitu manažera v tom, že dokáže rozlišovat naléhavé a důležité věci (hodiny a kompas) a dokáže řešit mnohé důležité věci v předstihu, když je na ně dostatek času. Co jsou důležité věci? Odpověď je jednoduchá - věci, které přispívají k naplnění strategie a poslání firmy, dosažení jejích hlavních cílů, úkoly, které zajišťují dlouhodobou i krátkodobou stabilitu firmy.

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

Strategie redukce plýtvání ve zdravotnictví

Peněz jakoby stále nebylo dost. Zdravotnická exekutiva na celém světě přichází s novými a novými nápady, jak zajistit svému resortu dostatek finančních prostředků, ale žádný z nich jakoby nefungoval. Náklady na léky stoupají do astronomických výšek, stále sofistikovanější přístroje si kromě vysokých pořizovacích nákladů vyžadují stále kvalifikovanější a nákladnější servis a budovy zdravotnických institucí, které podléhají stále přísnějším standardům, také nemládnou a po čase se jejich údržba stává nevýnosnou. Zdá se, že jediným článkem této mašinérie, na kterém se dá takříkajíc bezbolestně ušetřit, je cena práce a není pochyb, že právě na tu si stěžují zdravotníci na celém světě. V takové situaci je plně namístě prohlášení, že "zdravotnictví třeba vyléčit".

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

5S, 6S, nebo dokonce 7S

5S je velmi známá metoda (technika), jejímž cílem je eliminace plýtvání na pracovišti. Je to základ štíhlé výroby a je známá po celém světě. V podstatě se jedná o to, aby po zavedení 5S bylo pracoviště přehledné, bez nepotřebných předmětů, čisté, bezpečné, vizualizováné a standardizované, aby na něm probíhala bezchybná výroba a nevznikalo nadměrné plýtvání. Kdybych to měl shrnout, tak řeknu, že 5S v podstatě znamená udělat si pořádek. Ale nejen takový, že na konci směny zameteme a je to hotové. Je to řád, který souvisí s celou prací na pracovišti a také s disciplínou pracovníků při dodržování tohoto řádu. Jak tedy tento řád udělat? Pojďme spolu krok po kroku.

01.09.2010
vychozi obrazek clanek

Zachraňtě vaši firmu - přestaňte snižovat náklady

Mnozí lidé jsou chudí proto, že nemají čas vydělávat peníze. I mnohé firmy nevydělávají, protože se místo vytváření bohatství věnují snižování nákladů. Byl bych špatný průmyslový inženýr, kdybych bojoval proti systematickému odstraňování plýtvání a snižování nákladů v podniku. Problémem je, že v mnoha projektech snižování nákladů chybí právě důležité slovíčko "systematické" a tyto projekty často náklady buď vůbec nesnížili, nebo fungovaly jako jojo efekt při redukčních dietách - po čase náklady stouply ještě na vyšší hodnotu než před projektem jejich redukce.

01.09.2010

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk