info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

4/2011 Správné inovace správně

obálka.jpg

Kdyby žil slavný spisovatel Joseph Heller, možná by napsal pokračování svých knih Hlava 22 a Něco se stalo. Mistr absurdních situací a černého humoru by ji možná nazval“ Něco se stane“. Když poslouchám ekonomických teoretiků, kteří nám denně hovoří o tom, co se stalo, mám vždy chuť zeptat se jich, co bude dál a co se stane. Jenže oni to nevědí. Ve školách je naučili citovat staré teorie, demagogicky opakovat nesmysly o hospodářském růstu a analyzovat minulost. Když se přejde na budoucnost, všichni jsou podezřele ticho. Ale vědí, že něco se stane. Jen nikdo neví nahlas říct co.

vychozi obrazek clanek

Editorial - Něco se stane

Kdyby žil slavný spisovatel Joseph Heller, možná by napsal pokračování svých knih Hlava 22 a Něco se stalo. Mistr absurdních situací a černého humoru by ji možná nazval “Něco se stane“. Ekonomičtí teoretikové denně hovoří o tom, co se stalo, ale nikdo není schopen nám říci, se co se stane. Vědí, že něco se stane. Jen nikdo neumí nahlas říct co.

01.12.2011
vychozi obrazek clanek

Změny ve společnosti Strojchem a.s. - Nový začátek

Společnost Strojchem se rozhodla k radikálním změnám ve výrobním procesu a v jeho řízení. Stojí na začátku své cesty, ale ví, že slovo produktivita musí být známo každému pracovníkovi. Tuto situaci vystihuje citát: "Budovy - to jsou hromady cihel a betonu. Stroje - to je spousta železa a oceli. Život tomu dávají teprve lidé." T. Baťa


01.12.2011
Kopos Kolín, a.s..jpg

Zvyšování produktivity ve společnosti Kopos Kolín a.s.

Hlavním odběratelem společnosti Kopos Kolín, a.s. je stavebnický průmysl, proto počítala s krizí již na konci roku 2008. Jedním z kroků úsporných opatření bylo zavedení průmyslového inženýrství. Článek popisuje zkušenosti s jeho začátky.

01.12.2011
konference.jpg

Výrobní management Inspirace - Kontakty - Trendy

Úvodní slovo konference patřilo prezidentovi společnosti IPA Slovakia Janu Košturiakovi, který pojmenoval hlavní cíle konference: získat nové inspirace a myšlenky, získat nové kontakty a získat poznatky o nových trendech a budoucím vývoji.

01.12.2011
vychozi obrazek clanek

Mýty o managementu

Jak je možné, když manažeři používají „nejlepší metody a praktiky“, že dosažené výsledky neodpovídají očekávaným výsledkům? Článek obsahuje nejčastější mýty týkající se managementu podniku.  

01.12.2011
Ilustrovana encyklopedie památek- Slovensko.jpg

Slovensko obsahuje v sobě celou pestrost Evropy

Jan Košturiak vedl rozhovor s Petrem Kresánkem, prom. historikem.Ten mimo jiné vydal knihu, která se zabývá historií a krásami Slovenska. V rozhovoru se zabývají situací na Slovensku dnes a v minulosti. 

01.12.2011
ipad.jpg

Méně někdy znamená více

Společnost IPA Slovakia každoročně otevírá vzdělávací program Master studium průmyslového inženýrství, které je více než na teorii zaměřeno na praktické dovednosti. Letos firma zavedla novinku - na začátku studia dostali studenti do užívání iPad. 

01.12.2011
Ing. Miloslav Karaffa.jpg

Chtít, vědět, moci!

Jan Košturiak vedl rozhovor s ing. Miloslavem Karaffou. Ten byl zaměřen na strategie slovenských firem. Je zde uvedeno, jak by se měla firma chovat, aby byla úspěšná. 

Elcom, spol. s r.o.

01.12.2011
simulace.jpg

Simulace montážní linky

Článek se zabývá simulacemi výrobních a logistických systémů. To umožňuje zjistit dynamické chování výrobního systému tam, kde statické výpočty již často nestačí. Je k tomu potřebný software, který se však zaplatí z dosažených úspor, většinou již při prvním větším projektu.

01.12.2011
vychozi obrazek clanek

Svoboda Živě

Jak to v práci nastavit tak, aby se už brzy většina lidí mohla živit děláním toho, v čem jsou nejlepší, co je baví a s lidmi, které mají rádi? Článek přináší 20 nápadů, jak docílit svobodu v práci. Je zde také představena nová kniha Svoboda v práci.

01.12.2011

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk