info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

3/2011 Výrobní pracoviště budoucnosti realitou

Obalka 3_2011.jpg

Mít množství informací není konkurenční výhodou. Mít správné informace ve správném čase a schopnost rychle a správně na ně reagovat, může ke konkurenční výhodě vést. I dnešní inženýři musí řešit stále komplexnější úkoly ve stále kratším čase, musí integrovat celý inovační proces od analýzy zákazníků až po testování prototypu. Moderní systémy pro modelování a simulaci je dnes třeba nasadit již v prvních fázích projektu, kdy je v řešení nejvíce stupňů volnosti a možnosti optimalizace konečného řešení jsou největší.

vychozi obrazek clanek

Editorial

Moderní systémy pro modelování a simulaci je dnes třeba nasadit již v prvních fázích projektu, kdy je v řešení nejvíce stupňů volnosti a možnosti optimalizace konečného řešení jsou největší. Úvaha na téma informace a znalosti.

01.09.2011
Tvorba produktu.jpg

Integrovaný vývoj produktu

Hlavním meritem hospodárnosti každé firmy je s minimem nákladů dosáhnout přijatelného zisku a zachovat kvalitu produktu. Klíčem k tomuto může být integrovaný vývoj produktu. Žádná z fází životního cyklu produktu a činnost útvarů podniku nemůže být viděna samostatně bez vazby na své okolí. Integrovaný vývoj produktu lze chápat jako proces, kdy při spolupůsobení zákazníka a jednotlivých útvarů výrobního podniku, např. pomocí projektového řízení nebo jiného nástroje (třeba zdravého rozumu) vznikne produkt v optimalizované kvalitě i ceně za minimální čas.

01.09.2011
Princip hledání.jpg

Analýza technických problémů (ATP)

Analýza technických problémů přináší novou metodiku Fraunhofer IPA Slovakia, která zkracuje časy a zlepšuje kvalitu řešení poruchových situací na strojích a zařízeních. Ty se v provozu vyskytují v nekonečných variantách a je potřeba je řešit efektivněji. Tato metodika je blíže popsána v tomto článku.

01.09.2011
Ukázka 3D rozmístění strojů (stejných).jpg

Digitální technologie jako podpora strategických rozhodnutí

Tento článek popisuje využití digitálních technologií při projektování logistických i výrobních prostor. Vzniklý 3D obraz je totožný s realitou. Takto připravené informace jsou nejen základem pro bezchybné rozmístění technologií, ale i podkladem pro projekční týmy, které do daných prostor plánují potrubní a elektrické rozvody, odsávání a klimatizaci i pro statické přepočty ocelových konstrukcí.

01.09.2011
Příklad projektového listu.jpg

TPPK - nový systém multiprojektového řízení optimalizačních projektů

Trendem poslední dekády je optimalizace výrobních procesů a redukce jejich provozních nákladů z více oblastí najednou. Optimalizace na více místech výrobního procesu však může být kontraproduktivní. Ke kontraproduktivnosti přispívá například nesprávná koordinace. Tento problém odstraňuje metoda TPPK (tabule projektů a projektových karet), pomocí níž lze dosáhnout koordinace i několika desítek projektů probíhajících současně. V tomto článku si tento postup představíme.

01.09.2011
MeoStar S2.jpg

MEOPTA Byla - je - a bude

Historie firmy MEOPTA se začala psát v roce 1927. Od té doby uplynulo mnoho let, ve kterých firma zaměstnávala na tři tisíce zaměstnanců a dostala se i nad propast uzavření výroby. Jak ze zrodil pojem v optice, jaké jsou milníky v jeho historii a jak vypadá současnost ve firmě MEOPTA? To vše na následujícíh řádcích.

01.09.2011
vychozi obrazek clanek

SMED - zkracování času přestavování je stále aktuální

Tento článek je zaměřen na metodiku SMED (Single Minute Exchange of Dies), zkracování času přestavování. Můžete se v něm dozvědět, k čemu slouží SMED, z jakých důvodů tuto metodiku zavádíme a jakých přínosů může podnik dosáhnout při správném zavedení a standardizaci. V článku jsou uvedeny základní kroky metodiky SMED, společně s postupem jejího zavádění, který je aplikován na praktickém příkladě.

01.09.2011
vychozi obrazek clanek

Ekonomická projekce případu inovování výroby

Článek nastiňuje ekonomickou / finanční analýzu inovace pomocí systému CAEP (computer aided economics projection), firmy ELD, s. r. o. Jde o objektově a procesně orientovaný modelující systém ekonomiky, který umožňuje inženýrským přístupem namodelovat určitý projekt a sledovat jeho ekonomické dopady ve standardních finančních výkazech a ukazatelích. Výsledkem je zpráva o zkoumaném případě, která podává obraz o inženýrském návrhu jakož i o jeho ekonomických výsledcích.

01.09.2011
ing Igor Viszlai.JPG

Užitek z lesa "konzumuje" každý

Rozhovor s ing. Igorem Viszlaiem ze společnosti Lesy SR o významu lesa, jeho správě a lesnickém povolání všeobecně.

01.09.2011
Analogie lidského těla a APS_MES systémů.jpg

Analogie řízení výroby s pohybem lidského těla - využití APS a MES systému

Stávající podnikové (ERP) systémy nejsou ze své podstaty předurčeny pro detailní plánování výroby. Tyto systémy zpracovávají všechna data a vyhodnocují je. Pro co nejideálnější naplánování výroby je potřeba systém, který provede tisíce výpočtů s respektováním všech okolností. Toto je hlavní funkce APS. Data do programu přinaší MES systém, který by se dal přirovnat k nervovým zakončením v lidském těle. Právě na příkladu lidského těla je popsána funkčnost těchto systémů v následujícím článku.

01.09.2011

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk