info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

1/2011 Svět se změnil

Obalka 1_2011.jpg

V odborných kruzích se často diskutuje o tom, zda je lepší inovovat nebo imitovat. Oded Shenkar ve své knize Copycats používá pojem Imovation, přičemž říká, že přesto, že se v podnikání zdůrazňuje význam inovací, imitátoři jsou rychlejší, levnější, méně riskují av konečném důsledku jsou úspěšnější než inovátoři. Kde je pravda? Můžeme se alibisticky opřít o názory autorit a říci, že Shenkar nemá pravdu. Vždyť už Peter Drucker prohlásil, že každá organizace, a to nejen výrobní podnik, musí mít jednu základní schopnost - inovovat. Autoři strategie modrého oceánu, W. Chan Kim a René Mauborgne, tvrdí, že "podniky, které chtějí růst, musí prolomit začarovaný kruh konkurenčního benchmarkingu a imitace." A Kevin Kelly, kdysi napsal, že "bohatství v tomto novém režimu proudí přímo z inovací, ne z optimalizace. Znamená to, že bohatství nevzniká dokonalým zvládnutím známého, ale nedokonalým zmocněním se nového. "

vychozi obrazek clanek

Editorial

V odborných kruzích se často diskutuje otázka: "Je lepší inovovat nebo imitovat?" Touto problematikou se zabývá i následující článek. Jsou zde uvedeni jak známí úspěšní inovátoři, tak imitátoři. Najdete zde opověď na otázku, do které kategorie zařadit Henry Forda, Steva Jobse nebo Elcom.

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Svět se změnil: Nové technologické trendy

Článek se zabývá novými technologickými trendy, popisuje autonomizující technologie, které se začínají ve větší míře vyskytovat a také inovační bariéry, které brání inovačnímu prostředí.

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Budujeme organizaci zlepšování ve firmě správně?

S jakými chybami se můžeme setkat při organizaci zlepšování? Z jakých pohledů se můžeme na budoucí stav podívat? Jaké kroky je potřeba splnit při individuálním nebo týmovém zlepšování?

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Audit nebo analýza potenciálů?

Audit můžeme chápat jako něco, co nám otevře oči, co nám dá inspiraci změnit nefungující procesy, něco, co nás posune dále. Audit by se neměl chápat jen jako vytýkaní něčeho, ale je to především analýza potenciálů na změnu.

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Význam testování navrhovaných zlepšení

Procesy se nezlepšují z toho důvodu, aby jejich pozitivní dopad byl patrný v řádu týdnů nebo aby přínosy a úspory byly v jednom měsíci historicky největší a v druhém měsíci zapadaly do průměrných, v horším případě podprůměrných hodnot. Jenže v mnoha případech se toto děje a jedním z důvodů může být také podcenění fáze testování navrhovaných zlepšení. Jaký význam má testování navrhovaných zlepšení se dozvíte v tomto článku.

01.03.2011
Nová produktová řada SLIM od společnosti Vital.jpg

Design jako konkurenční výhoda

V Trnavě se v březnu na semináři Design jako konkurenční výhoda setkali designéři, architekti a podnikatelé, kteří se rozhodli jít cestou výjimečnosti a ne snižování nákladů. Cílem setkání bylo propojit firmy a designéry a zvýšit tak společenské povědomí o designu a jeho funkcích při inovacích výrobků, zvyšování prodeje, zlepšování funkcí výrobků a snižování nákladů. Hlavní myšlenky, které se objevily na semináři, jsou shrnuty v tomto článku.

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Design jako širokospektrální nástroj inovace produktů

Martin Tvarůžek popisuje, jak důležité je zabývat se designem při inovaci produktů. Vyvrací mýty, které se važí k designu produktů a vše podkládá svou více než desetiletou zkušeností ve službách průmyslu. Jakou roli hraje design? Toto téma řeší následující článek.

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Komunikační podpora značek I.D.C. holding, a.s.

Případová studie poukazuje na význam komunikační podpory značek I.D.C. holding, a.s, konkrétně oplatek pod umbrellou Sedita. Popisuje, jakým způsobem podporovat značku. Zabývá se staké strategií prodeje privátní značky a vše demonstruje na příkladu Horalek.

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Vnímaní značky Sedita na zkoumaných trzích

Tento článek popisuje jednotlivé značky oplatek firmy Sedita. Zabývá se komunikační podporou jednotlivých součástí umbrelly a poukazuje na individuální přístup ke komunikační strategii u jednotlivých produktů. Jak důležitá je komunikační podpora u těchto výrobků?

01.03.2011
vychozi obrazek clanek

Když funkcionalita "Kouzelné hůlky" už nestačí

Fraunhofer IPA Slovakia spolu s firmou IPESOFT příchází s programem PM Manager, jenž je v podstatě řídící nádstavbou nad produktem PM Toolkit. Toto řešení umožňuje v rozsáhlejších provozech, které využívají více linek nebo strojních zařízení, sledování těchto zařízení jako jednoho technologického celku. Zároveň přináší možnost jejich propojení s ERP systémy, a to nejen na výstupu, ale i na vstupu. Využívá v nich uložené informace pro řízení, sledování a evidenci zakázek a přitom umožňuje i lepší využití obsluhy zařízení spolu s plánováním údržby výrobních zařízení.

01.03.2011

Zdroj:

http://www.ipaslovakia.sk