info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

Časopis: Průmyslové inženýrství 2009 - 2011

vychozi obrazek clanek

Vážení čtenáři,

nabízíme vám elektronickou verzi časopisu Průmyslové inženýrství, ve kterém diskutujeme o problémech produktivity, inovací, organizace a managementu v podnicích trochu netradičně. Především chceme jít do hloubky, k podstatě problémů. Chceme hledat nové, netradiční řešení a ne pouze kopírovat druhých. Rádi bychom se vyhnuli zjednodušením, levným desaterem a radám, které většinou nefungují. Dáváme prostor hlavně lidem z praxe a kromě "success stories" bychom se chtěli seriózně zabývat i neúspěšnými řešeními a jejich příčinami.

obálka.jpg

1/2012 Údržba jako živý organismus

Datum vydání: 01.03.2012

Minimum firem pojímá systém údržby jako živou strukturu, což vede k nefunkčnosti údržby jako celku, případně jeho parciálních prvků. Odpovědi na to, jak takový systém zavést, jaké ukazatele sledovat, jakých chyb se vyvarovat apod., naleznete v tomto článku.

obálka.jpg

4/2011 Správné inovace správně

Datum vydání: 01.12.2011

Kdyby žil slavný spisovatel Joseph Heller, možná by napsal pokračování svých knih Hlava 22 a Něco se stalo. Mistr absurdních situací a černého humoru by ji možná nazval“ Něco se stane“. Když poslouchám ekonomických teoretiků, kteří nám denně hovoří o tom, co se stalo, mám vždy chuť zeptat se jich, co bude dál a co se stane. Jenže oni to nevědí. Ve školách je naučili citovat staré teorie, demagogicky opakovat nesmysly o hospodářském růstu a analyzovat minulost. Když se přejde na budoucnost, všichni jsou podezřele ticho. Ale vědí, že něco se stane. Jen nikdo neví nahlas říct co.

Obalka 3_2011.jpg

3/2011 Výrobní pracoviště budoucnosti realitou

Datum vydání: 01.09.2011

Mít množství informací není konkurenční výhodou. Mít správné informace ve správném čase a schopnost rychle a správně na ně reagovat, může ke konkurenční výhodě vést. I dnešní inženýři musí řešit stále komplexnější úkoly ve stále kratším čase, musí integrovat celý inovační proces od analýzy zákazníků až po testování prototypu. Moderní systémy pro modelování a simulaci je dnes třeba nasadit již v prvních fázích projektu, kdy je v řešení nejvíce stupňů volnosti a možnosti optimalizace konečného řešení jsou největší.

2011_2 Obalka.jpg

2/2011 Relokalizace: Mysli globálně, jednej lokálně

Datum vydání: 01.06.2011

Zdá se mi, že svět kolem nás se dnes mění rychleji než v minulosti. Věci, které jsme se naučili ve škole, zastarávají velkou rychlostí, musíme se učit stále více nových věcí, ale musíme se i mnohé staré návyky a praktiky odnaučit (což je někdy těžší než učit se nové). Profesor Milan Zelený přednášel na naší květnové konferenci Život a podnikání v nových časech v Brně o změnách, které probíhají ve světě podniků a podnikání a uvedl na trh svou novou knížku, v níž tyto změny popisuje. Kniha má příznačný název - Všechno bude jinak.

Obalka 1_2011.jpg

1/2011 Svět se změnil

Datum vydání: 01.01.2011

V odborných kruzích se často diskutuje o tom, zda je lepší inovovat nebo imitovat. Oded Shenkar ve své knize Copycats používá pojem Imovation, přičemž říká, že přesto, že se v podnikání zdůrazňuje význam inovací, imitátoři jsou rychlejší, levnější, méně riskují av konečném důsledku jsou úspěšnější než inovátoři. Kde je pravda? Můžeme se alibisticky opřít o názory autorit a říci, že Shenkar nemá pravdu. Vždyť už Peter Drucker prohlásil, že každá organizace, a to nejen výrobní podnik, musí mít jednu základní schopnost - inovovat. Autoři strategie modrého oceánu, W. Chan Kim a René Mauborgne, tvrdí, že "podniky, které chtějí růst, musí prolomit začarovaný kruh konkurenčního benchmarkingu a imitace." A Kevin Kelly, kdysi napsal, že "bohatství v tomto novém režimu proudí přímo z inovací, ne z optimalizace. Znamená to, že bohatství nevzniká dokonalým zvládnutím známého, ale nedokonalým zmocněním se nového. "

PI_4_2010_obalka.jpg

4/2010 Výroba a logistika

Datum vydání: 01.12.2010

Nový svět podnikání

V říjnu jsem se zúčastnil v New Yorku akce World Business Forum. Společná téma všech diskusí na této akci by se dala vyjádřit slovy - nový svět firem a managementu. Cestou domů jsem přemýšlel o USA, které mají dost problémů se svými dluhy, ztrátou pracovních míst a nezaměstnaností, úpadkem podniků, zdravotním systémem, školstvím, tiskem dolarů, zvětšováním polarity mezi bohatými a chudými. Po dvou letech odepsali svého prezidenta a tisknou dalších 600 miliard dolarů.

obalka.jpg

3/2010 Inovace

Datum vydání: 01.09.2010

Od hlasu zákazníka ke společnému jazyku

Mnohé firmy se pokoušejí zavádět moderní metody organizace a řízení podnikových procesů. Některé z nich jsou neúspěšné a jejich manažeři, místo aby přemýšleli nad skutečnou příčinou, dělají další a další pokusy. Po čase se zjistí, že mnozí pracovníci nevědí, co přesně chceme, nechápou smysl, neznají své úkoly v probíhajícím projektu změny nebo nepřemýšlejí způsobem, který jsme od nich očekávali. Přicházejí noví pracovníci z jiných firem, externí konzultanti a trenéři. Každý mluví svým jazykem. Proč se v Babylonu nepodařilo dostavět věž?

4-3-2012 19-16-45.jpg

2/2010 Soustava řízení

Datum vydání: 01.06.2010

O podnikání a podnikatelích

V posledních týdnech jsme diskutovali o podnikání a podnikatelích. Často dostávám otázku, zda se dá podnikat eticky nebo kolik procent podnikatelů podniká poctivě - bez úplatků a podvodů. Říkám, že takových podnikatelů je 100%, protože ti, kteří podnikají nepoctivě nejsou podnikatelé, i když se označení jejich profesi začínají na P - podvodník, překupník, podnikavec, politik... Abych byl spravedlivý, začínám věřit, že i mezi politiky mohou být slušní a šikovní lidé. Měl jsem pocit, že jsem takového nedávno potkall.

4-3-2012 18-57-12.jpg

1/2010 Podnikové procesy

Datum vydání: 01.03.2010

Co se to děje?

Toyota, vzor kvality a KAIZENu, opravuje na milionech svých automobilů brzdové a plynové pedály. Přidávají se automobilky Honda, PSA, Ford a další. Sázkové kanceláře vylašují tipovací soutěže, která další automobilka objeví ve svých modelech chyby. Politické strany si propírají špinavé peníze a jeden zloděj křičí, aby chytili toho druhého. Na Štrbském plese prý jezdili "žraloci" na koních pod osobním dohledem šéfa kontrolního úřadu. Co se to děje?

obálka.jpg

4/2009 Organizace podniku a týmová práce

Datum vydání: 01.12.2009

Vážení čtenáři,

hlavním tématem aktuálního čísla, které se vám dostává právě do rukou, je organizace podniku a   týmová práce. Možná někteří z vás jsou překvapeni, proč právě tato témata, když v současnosti má většina firem úplně jiné problémy - pokles zakázek, s tím spojené propouštění a razantní snižování nákladů, hledání nových možností na trhu. Je období velkých turbulencí na trhu, s čímž je spojena i velká nejistota pro podniky. A právě, čím větší nejistota, tím důležitější je týmová práce. Klíčovým faktorem úspěchu každého podniku jsou mezilidské vztahy, vyváženost rolí týmu a motivace jednotlivců řešit problémy. Čím více pohledů, tím více řešení, ale i možných konflikt ů. Je dokázáno, že bezkonfliktní společnosti ztrácejí rychle svoji konkurenční schopnost. Porovnání otevřené diskuse a zpětné vazby, komunikace, odhalování skutečných příčin, brainstorming, konstruktivní kritika, příjemné a kooperativní prostředí, synergie - To je jen několik benefitů, které můžeme získat zaváděním principů týmové práce do všech oblastí podniku.

Zdroj:

www.centrumpi.euhttp://www.ipaslovakia.sk