info

Vítejte na portálu Svět Produktivity

 

SP Magazine - online magazine Světa Produktivity

spcasopisikona.png

Online periodikum, které budeme pravidelně připravovat pro Vás. Články obsažené v této publikaci se budou zaměřovat na aplikaci metod, case study, získané znalosti-zkušenosti při realizaci úsěšných projketů a optimalizaci procesů.

spcasopisikona42012.png

SP Magazine

Datum vydání: 01.10.2012

SP Magazine je flexibilní online časopis.

Co to znamená?

V rámci kvártalu zde budeme vkládat postupně jak budou přicházet odborné články od nás, našich partnerů, našich návštěvníků, studentů a odborníků z obororu průmyslového inženýrství. Klademe důzraz na otevřenost, sdílení informací a znalostí z Vašich oborů. Jsme rádi za každé sdílení zkušenosti z oblasti zvyšování produktivity a vším s tím spojené.

 

DĚKUJEME ZA ZAPOJENÍ

Souvisí s pojmy slovníku:

CPI web servis, s.r.o.